A Fairplay projekt a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász és a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete konzorciumi együttműködésében kerül megvalósításra.

A projekt céljai
– az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés, szegénység csökkentése
– a társadalmi megkülönböztetés elleni helyi és többszintű fellépés biztosítása

A projekt szakmai tartalmának bemutatása
– szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés – információs napok és érzékenyítő csoportos foglalkozások tartása a célcsoportokkal kapcsolatosan
– kommunikációs, konfliktuskezelési, problémák megoldási készségek fejlesztése a célcsoportok részére workshopok formájában
– társadalmi együttélés javítása – közösségfejlesztés – közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre
– meglévő közösség fejlesztése vagy új közösség létrehozása keretében helyzetfelmérés, SWOT analízis, szervezeti fejlesztési terv kidolgozása
– a célcsoport részére mediáció tartása
– közösségi tér kialakítása, működtetése keretében Fairplay Kávéház kialakítása és működtetése, amely a közösségi rendezvények színtereként is működik. A kávézó alkalmazottjai a hátrányos helyzetű személyek közül kerülnek kiválasztásra. A kávézó működtetésével és a kávé forgalmazásával kettős cél valósul meg. Egyrészt a projekt célok elérése, valamint a Caritas Internationalis szervezeten keresztül a dél-szudáni lakosság segélyezése.
– közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása kulturális programok keretében
– közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása – fejlesztési terv megvalósítása, valamint Karitász csoportok formalizálása, formális működési feltételek megteremtése
– a hátránykompenzációs tevékenységek keretében használt ruhadarabok felhasználásával, új termékek készítése, varrása, majd értékesítése a célcsoport aktív részvételével, a kivitelezéstől az értékesítésig
– célcsoport önérdek érvényesítő és önszerveződési képességek kialakítása, fejlesztése
– egyéni és csoportos tanácsadás biztosítása a célcsoport tagjai részére
– tréningek tartása önérvényesítő és önszerveződési képességek kialakítása, fejlesztése (asszertivitás tréning) érdekében, bűnelkövetővé válás megelőzése céljából
– esetmegbeszélés tartása a célcsoport részére a velük foglalkozó szakemberek bevonásával
– prevenció jegyében – kooperációs, kommunikációs képesség fejlesztését, valamint szenvedélybetegségek prevencióját célzó tréningek tartása
– egyéni, csoportos ismeretterjesztő alkalmak, foglalkozások szervezése, lebonyolítása
– ismeretterjesztő előadások és kulturális programok szervezése neves előadók, szakemberek részvételével
– szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése I-Day (Interaktív nap) tartása a célcsoport és a társadalmi szervezetek bevonásával
– szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósítása

Kapcsolattartó:
Geskó Sándor, gesko[kukac]konszenzus.org

A projekt támogatási összege:
50.000.000 Ft

A támogatás mértéke:
100%

A projekt megvalósításának időszaka:
2017. november 01 – 2019. november 01.