Barabás Ildikó – De Coll Ágnes – Mihalkó Viktória – Toszeczky Renáta: A munkacélú kizsákmányolás megelőzésének és az áldozatok segítésének lehetőségei (2019)

A_munkacelu_kizsakmanyolas_megelozese

Szerkesztette: Kun Zsuzsa
Közreműködtek: Farkas László és Kopf Katalin
Layout design: Benes Mátyás Blankpage Studio

Készült a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete gondozásában, a Pénzügyminisztérium és a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete között létrejött, a „Hosszú távú szolgáltatásfejlesztési szakértői tevékenység a munkacélú kizsákmányolás megelőzése érdekében” tárgyú, PM_SZERZ/116/2018 számú szerződés alapján a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A könyv születésének háttere

E könyv és egyben tananyag születésének hátterét az EURES (EURopean Employment Services – Európai Foglalkoztatási Szolgálat) magyarországi hálózat kezdeményezése és prevenciós tevékenysége adta. Az EURES Magyarország a 2004-es uniós csatlakozás óta vesz részt a foglalkozási szolgálatok európai együttműködési hálózatában és segíti a munkavállalók szabad áramlását, határon átívelő álláskeresését és elhelyezkedését, valamint a munkaadók munkaerő-felvételi, jelölt keresési törekvéseit. Az uniós munkaerőpiac teljes megnyitásakor, nagyjából 2011-2012 környékén − érzékelve a külföldön munkát vállalni készülőkre leselkedő veszélyeket − az EURES a támogató tevékenységeit, információnyújtását és tanácsadását kiegészítette egy önként vállalt feladattal. A hálózat munkatársai igyekeztek a munkavállalók figyelmét felhívni azokra a valós veszélyekre és buktatókra, amelyekkel a külföldi álláskeresés során szembesülhetnek.

Kiknek szól?

E fejlesztési folyamat eredményeképpen elkészített tananyag célja, hogy a segítő szervezetek, információs hálózatok, hatóságok munkatársai akár önálló tanulás útján, akár tréning keretében elsajátíthassák, illetve kibővíthessék ismereteiket a biztonságos külföldi munkavállalással, az emberkereskedelem és munka célú kizsákmányolás megelőzésével és az áldozatsegítéssel kapcsolatban.

E tananyag és képzési módszertan kidolgozásával, a megelőzésre fordított energiával és a tájékoztatás, figyelemfelhívás, érzékenyítés eszköztárának gazdagításával nem csupán az EURES és más szervezetek tevékenységi körei bővíthetők hosszú távon, hanem az összegyűjtött eszköztárat egyéb célcsoportok, például általános és középiskolában, valamint felsőoktatásban tanulók és tanárok, álláskereső fiatalok, külföldön munkavállalást tervezők, szociális szereplők, valamint munkaerő-piaci szervezetek is hasznosíthatják.

A könyv letölthető innen.


dr. Kaltenbach Jenő, dr. Muhi Erika, dr. Udvari Márton Geskó Sándor, Iványi Klára: Antidiszkriminációs kézikönyv, 2007
Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása” című programja keretében. Az Antidiszkriminációs kézikönyv anyagának elkészítésében közreműködő szakértők: dr. Mohay György, dr. Szajbély Katalin, dr. Szilágyi Judit, dr. Varjú Gabriella


„Elsősegély csomag” kisvállalkozásoknak – Befogadóbb Munkahelyi Lét brossúra és kézikönyv

Jelen kézikönyv a 2010 szeptemberében kezdődött „Conflictman” című, 2010-1-NO1-LEO05-01845 azonosítószámú nemzetközi program megvalósítása során készült, az “Élethosszig tartó tanulási program – Leonardo da Vinci” alprogram keretében. A norvég vezetésű programban a Konszenzus Budapest képviselte Magyarországot. A kézikönyv kidolgozásában részt vettek még brit, francia, litván és spanyol szervezetek. A „Conflictman” program célja: A munkahelyi konfliktusok és a bullying (mobbing) megállítására született norvég modell nemzetközi, többek között magyarországi adaptációja elsősorban kisvállalkozásoknál.


Betlen Anna – Krizsán Andrea – Zentai Viola: Partszélről a fősodorba – Gender mainstreaming kézikönyv, 2009

Készült az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága támogatásával, finanszírozását a Bizottság Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programja (2007–2013) biztosította.


Geskó Sándor: Mediáció helyi közösségekben (kézikönyv)

Készült az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium „Települési mediáció modellprojekt” című programja keretében.