A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretében „Új típusú ügyfélkezelés tárgyú belső továbbképzés szervezése, országos szintű lebonyolítása

Megvalósítás ideje: 2017. október 30. – 2017. december 1.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. közreműködésével

A feladatok megbízási díja: 5.140.000.- Ft + 27% Áfa


A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú, „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt keretében IKER 1 “Első lépések a digitális világba” és IKER 2 “Önállóan használom az informatikai eszközömet” képzések megvalósítása 2017. májustól folyamatosan.
2017. december 31-ig 38 db befejezett IKER 1 és 34 db befejezett IKER 2 képzés keretében összesen eddig 448 illetve 399 fő vett részt.

Megbízó: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Szolgáltatás ellenértéke: 29.565.000,- Ft (áfa mentes)


Az Idősügyi Infokommunikációs program kertében 89 települési központ Önkormányzata által kijelölt infokommunikációs koordinátorok szakmai képzése, felkészítése a programban dolgozó 1050 fő közfoglalkoztatott helyi szintű szakmai támogatására, a helyi felkészítések lebonyolítása országosan.

Megbízó: Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.

Megvalósítás ideje: 2017. június- július

Szolgáltatás ellenértéke: 6.290.000,- Ft + 27% áfa


Az EFOP 3.8.2-16-2016-0001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt keretében kilenc darab 40 órás továbbképzés lebonyolítása a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendeletben meghatározott ellátotti területekhez kapcsolódóan.

Megbízó: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Megvalósítás ideje: 2017. március- május

Szolgáltatás ellenértéke: 17.388.000,- Ft (áfa mentes)


„A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat partnereinek véleményfeltárása” tárgyában a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra ” kiemelt projekt keretében megalapozó kutatás lebonyolítása és tanulmány készítése.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium

Megvalósítás ideje: 2017. február- június

Szolgáltatás ellenértéke: 7.180.000,- Ft + 27% áfa


„Álláskeresők, munkavállalók véleményfeltárása” tárgyában a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretében megalapozó kutatás lebonyolítása és tanulmány készítése.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium

Megvalósítás ideje: 2017. február- június

Szolgáltatás ellenértéke: 7.200.000,- Ft + 27% áfa


„Külföldről hazatérő magyar munkavállalók esélyei a hazai munkaerőpiacon (push-pull faktorok), különös tekintettel a Brexit hatására; Ajánlások a hazatérők re-integrációjával, közvetíthetőségével, foglalkoztatási lehetőségeivel, felmerülő nehézségeivel kapcsolatban” tárgyú kutatás lebonyolítása és tanulmány készítése.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium

Megvalósítás ideje: 2016. december

Szolgáltatás ellenértéke: 4.466.000,- Ft + 27% áfa


Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése az EFOP-2.2.7-16 számú „Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” tárgyú projekt keretében.

Megbízó: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)

Megvalósítás ideje: 2016. október – 2016. december

Szolgáltatás ellenértéke: 4.466.000,- Ft + 27% áfa


„Gender mainstreaming tréningek” lebonyolítása az egész ország területén összesen 462 fő részére, 50 képzés keretében.
• 20 db központi szerv részére elvégzett Nemi egyenlőség tréning (3 óra)
• 30 db helyi szervek részére elvégzett tréning:
– 15 db nemi egyenlőség tréning (3 óra)
– 15 db gender mainstreaming tréning (3 óra)

Megbízó: Belügyminisztérium, Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, HU11-0006-PP3-2013 azonosítószámú Norvég projekt keretében

Megvalósítás ideje: 2016. augusztus – 2016. december

Szolgáltatás ellenértéke: 17.400.000,- Ft (áfa mentes)


Szervezetfejlesztő workshop, valamint coaching, személyes tanácsadási szolgáltatás nyújtása a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerő-közvetítési és Koordinációs Főosztálya számára.
• 30 órás szervezetfejlesztő workshopok szervezése és megtartása, 2 db, egyenként 14 fős csoport részére (összesen:28 fő)
• Coaching, személyes segítő tanácsadási szolgáltatás nyújtása a Főosztály két vezető munkatársa számára, 10 hétig 1,5 óra/fő/hét időkeretben, azaz 15 óra/fő

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium, az „EURES-T Pannonia Cross Border Partnership’s Activity Plan for 2016” projekt keretében

Megvalósítás ideje: 2016. augusztus – 2016. október

Szolgáltatás ellenértéke: 4.900.000,- Ft + 27% áfa


A „Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére” című kiemelt projekt keretében kimeneti kompetenciák önértékelésen alapuló mérésének elemzésén alapuló szakmai tanulmány elkészítése, önértékelő kérdőív kidolgozása, kompetencia – felmérés lebonyolítása.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium „TÁMOP-2.2.7.B-3-13/1-2014-0001”

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. november

Szolgáltatás ellenértéke: 19.500.000,- Ft + 27% áfa


Tréningek lebonyolítása a „Roma hálózatszervezés a Nyugat-Dunántúli régióban” című programban.
A projekt keretében megyénként 80 órás tréningek lebonyolítására került sor Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyében. Képzési modulok: kommunikációs képzés 30 óra, civil jogi és pénzügyi ismeretek 30 óra, forrásteremtés, forrásszervezési technikák: 20 óra

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, NCTA-2014-8425-C

Megvalósítás ideje: 2015. február – 2015. október

Szolgáltatás ellenértéke: 2.040.000,- Ft (áfa mentes)


„A szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című kiemelt projekt keretében 10 napos kompetencia-fejlesztést szolgáló képzés megtartása.

Megbízó: A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. október

Szolgáltatás ellenértéke: 3.000.000,- Ft (áfa mentes)


A „Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére” c. kiemelt projekt keretében „A duális szakképzési programok elfogadásáról, ismeretéről, szóló kutatáson alapuló szakmai tanulmány elkészítése”.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium, TÁMOP-2.2.7-B-3-12/1-2014-0001

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. október

Szolgáltatás ellenértéke: 23.600.000,- Ft + 27% áfa


Foglalkozás (szakma) bemutató filmek (130 db) és mappák (130 db) validálása „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt keretében.

Megbízó: A Nemzetgazdasági Minisztérium, TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. október

Szolgáltatás ellenértéke: 7.800.000,- Ft + 27% áfa


Az „Újra tanulok” című kiemelt projekt keretében csapatépítő tréning megtartása a projekt-team tagjai számára.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium, TÁMOP-2.1.6-12-1/2012-0001

Megvalósítás ideje: 2015. június – 2015. október

Szolgáltatás ellenértéke: bruttó 1.400.000,- Ft


„A szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című kiemelt projekt keretében szervezetfejlesztő tréningek lebonyolítása 12 fő részére.

Megbízó: MEREK, TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2013. november – 2015. október

Szolgáltatás ellenértéke: bruttó 1.879.600,- Ft


„A szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című kiemelt projekt keretében tanulmányok elkészítése az alábbi témakörökben:
• A szociális területen megjelenő régi és új típusú szükségletekre adható támogató technológiák feltérképezése, intézményi elemzése
• A mozgásban akadályozott emberek életvitelt támogató eszközeinek lehetséges szolgáltatásszervezési modelljét leíró elemzés:
1) nemzetközi körkép, megvalósítható alternatívák
2) az életvitelt támogató eszközökkel kapcsolatos hazai helyzet leírása
3) a hazai szükségletek, források áttekintése
4) javaslatok a szolgáltatásszervezés átalakítására

Megbízó: MEREK, TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2015. június – 2015. július

Szolgáltatás ellenértéke: 3.700.000,- Ft + 27% áfa


„A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 3692 fő kompetenciafejlesztő képzése. A 281 csoportban lebonyolított képzés során pályaorientációs résztevékenységeket is végző szakemberek (szociális szakemberek, pedagógusok, munkaerő-piaci tanácsadók, stb.) részére tartottunk képzéseket, amelyek révén életpálya-tanácsadási tevékenységeiket szélesebb ismeretekre alapozva, hatékonyabban tudják ellátni.

Megbízó: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2014. január – 2015. május

Szolgáltatás ellenértéke: 110.390.800,- Ft


„A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása” tárgyú kiemelt projekt keretében képzések megszervezése, megtartása, lebonyolítása, valamint tudásmegosztás a projekt munkatársai számára.

Megbízó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP-5.2.6-13-1/2014-0001

Megvalósítás ideje: 2015. március 16. – 2015. május

Szolgáltatás ellenértéke: 11.265.000,- Ft + 27% áfa


„A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.” című kiemelt projekt „2. Versenyképesség növelését megalapozó kutatások” című alprojektje keretében az aktív- és passzív munkaerő-piaci eszközök, valamint a közfoglalkoztatás hatásvizsgálata az alábbi területeken:
• Aktív-és passzív munkaerő-piaci eszközök
• Közfoglalkoztatás hatásvizsgálatával kapcsolatos kutatások

Megbízó: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2014. május 28. – 2015. április 30.

Szolgáltatás ellenértéke: 18.500.000,- Ft + 27% áfa


A „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című kiemelt projekt Humán Monitoring Rendszerének korszerűsítésével kapcsolatos adatbázis aktualizálási tevékenységek ellátása (adatgyűjtés, adatfeldolgozás és adattisztítás).

Megbízó: A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP-5.4.10-12-1/2012-0001

Megvalósítás ideje: 2014. november 12. – 2015. január 15.

Szolgáltatás ellenértéke: 20.500.000,- Ft + 27% áfa


Az „Akadályok nélkül” című projekt megvalósítása „A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése” konstrukció keretében.
A projekt keretében 251 főt – elsősorban szociális szakembereket – képeztünk az alábbi területeken:
• Súlyosan halmozottan sérült személyek kommunikációs segítője (60 óra)
• Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között (30 óra)
• Sajátos ellátási igényű páciensek az egészségügyi ellátásban (47 óra)
• Az esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs technológiák (60 óra)

A képzések a TÁMOP-5.4.6-12/1-2013-0005 azonosítószámú projekt keretében valósultak meg.

Megvalósítás ideje: 2013. május 1. – 2014. december 31.

Projekt költségvetése: 19.994.987,- Ft


„Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című projekt keretében ügyfél elégedettség mérése (konzorciumban), melynek célja a projekt ügyfeleket érintő tevékenységei során a célcsoport elégedettségének kérdőíves és fókuszcsoportos mérése.

Megbízó: Zánka – Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft., TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2014. február 05. – 2014. december 31.

Szolgáltatás ellenértéke: 22.000.000,- Ft + 27% áfa


A „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című kiemelt projekt keretében oktatói feladatot ellátó szakemberek képzése („Képzők képzése”), valamint esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági tudásmegosztó workshopok megvalósítása a kiemelt projekt munkatársai számára.

Megbízó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP-5.4.10-12-1/2012-0001

Megvalósítás ideje: 2013. november 26. – 2014. december 31.

Szolgáltatás ellenértéke: 19.069.050,- Ft + áfa


Készségfejlesztési- és tréning programok tervezése és megvalósítása az Oktatási Hivatal számára.

Megbízó: Oktatási Hivatal

Megvalósítás ideje: 2014. május 9. – 2014. december 31.

Szolgáltatás ellenértéke: bruttó 9.728.200,- Ft


„Szervezetfejlesztés a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület munkavállalóiért” című projekt keretében az alábbi képzések és tréningek lebonyolítása:
• E-közigazgatás
• IT-mentor
• Team- és stábépítő képzés

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0553

Megvalósítás ideje: 2014. június 1. – 2014. november 30.

Szolgáltatás ellenértéke: bruttó 1.526.000,- Ft


A „Szemléletformálás fenntarthatósági tematikájú Zöld Standokkal Győr-Moson-Sopron Megye települési rendezvényein” című projekt keretében megvalósított fenntarthatósági kampány hatásosságának mérése telefonos felmérés segítségével, 500 fő megkérdezésével (Győr-Moson-Sopron megyében)

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, KEOP-6.1.0./B-11-2011-0130

Megvalósítás ideje: 2013. október 7 – 2014. július 31.

Szolgáltatás ellenértéke: 1.600.000,- Ft + 27 % áfa


A Magyarországon tartózkodó EVS-önkéntesek integrációját elősegítő – angol nyelvű – képzések lebonyolítása.
• Az Eurodesk – hálózat tagjainak kötelező képzése
• A TCP-s képzésen már részt vett ifjúsági szakemberek továbbképzése
• Fiatalok munkaerő-piaci pozícióját erősítő képzés
• Képzés a roma fiatalok Európai Uniós ifjúsági programjaiba történő bevonásának elősegítésére
• FLP program menedzsment képzés
• Képzés az Európai Unió 2014-től induló új ifjúsági programjáról

Megbízó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Megvalósítás ideje: 2013. október 9. – 2014. június 30.

Szolgáltatás ellenértéke: 7.211.200,- Ft + 27% áfa


„Czinka Panna a fiatal pályakezdőkért” – A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület foglalkoztatási kapacitásának erősítése” című projekt keretében az alábbi képzések lebonyolítása:
• Csapatépítő tréning
• Kommunikáció és protokoll tréning
• Pályázatíró képzés
• Projektgenerálás, közösségi tervezés tréning
• Nonprofit- és projektmenedzsment tréning
• Esélyegyenlőségi képzés

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0481

Megvalósítás ideje: 2014. június 1. – 2014. június 30.

Szolgáltatás ellenértéke: bruttó 5.727.700,- Ft


A Kis-Balaton környéki települések gazdasági és környezeti fenntarthatósági vizsgálatáról szóló tanulmány készítése.

Megbízó: Zöld Folt Innovatív Megoldásért a Vidékért Egyesület

Megvalósítás ideje: 2014. március 31. – 2014. június 15.

Szolgáltatás ellenértéke: bruttó 16.000.000,- Ft


Szervezetfejlesztés és minőségirányítási rendszer kidolgozása 32 civil szervezet számára a „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése a konvergencia régiókban című – TÁMOP-2.6.2-12/1-es konstrukció keretében.

Megvalósítás ideje: 2012. szeptember 1. – 2014. április 30.


A „Felelős Gyermekpolgár Program” projekt keretében csoportkoordinátorok felkészítése, munkafüzet elkészítése.

Megbízó: Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület

Megvalósítás ideje: 2014. március 25. – 2014. április 20.

Szolgáltatás ellenértéke: nettó 3.480.000,- Ft + áfa, azaz 4.419.600,- Ft


Képzési és rendezvényszervezési szolgáltatások nyújtása „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című program keretében megvalósuló, „A jövő hídjai” – Békés családokkal és összetartó közösségekkel Józsefvárosban című projekt résztvevői számára
• Rendezvényszervezés – Nap napok fesztivál
• Gyakorlati egyéni tanácsadás
• Munkerő-piacra visszavezető tréning
• Baba-mama klub
• Kamasz klub

Megbízó: NAP Klub Alapítvány, TÁMOP-5.5.1.B -11/1-2012-0021

Megvalósítás ideje: 2013. március 4. – 2014. február 15.

Szolgáltatás ellenértéke: bruttó 5.851.500,- Ft


Kutatási, szakértői és koordinációs feladatok ellátása a fogyatékossággal élő, valamint megváltozott munkaképességű személyek szakképzésének fejlesztésével kapcsolatosan „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt keretében.

Megbízó: M.S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt., TÁMOP-2.2.1-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2013. augusztus 30. – 2013. december 15.

Szolgáltatás ellenértéke: 1.570.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.993.900,- Ft


Konfliktus-kezelési képzés megvalósítása és konfliktusmegelőző és krízis intervenciós szolgáltatások nyújtása a „Gyermekszegénység Elleni Program a Hevesi Kistérségben” című projekt keretében.
Célcsoport: A Hevesi Kistérség szociális, oktatási, munkaügyi és önkormányzati intézményei, valamint civil szférája.

Megbízó: Hevesi Kistérség Többcélú Társulása, TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004

Megvalósítás ideje: 2011. március 1. – 2013. október 31.

Szolgáltatás ellenértéke: 3.480.000,- Ft + 27% áfa, azaz 4.350.000,- Ft


„Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére” – „Képzési szolgáltatások megvalósítása” című pályázat keretében képzések megtartása, együttműködve az Ex Ante Kft.-vel

Megbízó: Óbudai Egyetem, TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0054

Megvalósítás ideje: 2013. június 10. – 2013. szeptember 20.

Szolgáltatás ellenértéke: 1.140.000,- Ft + 27% áfa


„Két lábon állva – Határon átnyúló kapcsolat és erőforrás fejlesztő program / Stojac pevne – Program pre rozvoj cezhraničných vzťahov a zdrojov” című projekt megvalósítása a szlovákiai Csemadok-kal. (HUSK/1101/1.5.1/0232)
A program célja a határ menti területek erősebb szociális, gazdasági integrációja, az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelése, a határ két oldalán működő civil szervezetek, önkormányzatok közötti kooperáció erősítése volt
A projektben megvalósult tevékenységek:
• Közösségi rendezvények lebonyolítása
• Képzések, workshopok
• Projektmenedzsment módszertani útmutató kidolgozása
• Fehér Foltok című dokumentum és interjúkötet
• Határ-menti mobilitást elősegítő információs rendszer modelljének kidolgozása
• Határon Átnyúló Információs Klaszter létrehozása és működtetése
http://www.ketlabonallva.net/hu/mobilitas.php

Megvalósítás ideje: 2012. szeptember 1. – 2013. augusztus 31.

Projekt költségvetése: 185 563 EUR


„A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai tudásanyag összeállításához kapcsolódó szakértői tevékenység ellátása.
https://www.konszenzus.org/adatbazis/

Megbízó: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2013. április 23. – 2013. június 30.

Szolgáltatás ellenértéke: bruttó 9.486.900,- Ft


A „Közösségben újra hasznos” című projekt keretében közösségfejlesztő képzés, közösségi vállalkozás képzés, pszichoszociális fejlesztés, valamint gyakorlati képzések szervezése és lebonyolítása.

Megbízó: Közösségi Szociális Szövetkezet, TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

Megvalósítás ideje: 2011. október 1. – 2012. december 31.

Szolgáltatás ellenértéke: bruttó 3.642.400,- Ft


„Conflictman” című 2010-1-NO1-LEO05-01845 azonosítószámú nemzetközi projekt megvalósítása az “Élethosszig tartó tanulási program – Leonardo da Vinci” alprogram keretében. A norvég főpályázóval rendelkező programban Alapítványunk képviseli Magyarországot, a programban részt vesznek még brit, francia, litván és spanyol kedvezményezettek.
A program célja:
A munkahelyi konfliktusok és munkahelyi zaklatás (bullying, mobbing) visszaszorítása érdekében kidolgozott norvég modell nemzetközi adaptációja.
A projekt főbb elemei:
• A norvég „BFW” modell nemzetközi – brit, francia, litván, spanyol, magyarországi – adaptációja
• A modell országonként legalább két kisvállalkozásban történő bevezetése, kidolgozása
• Tapasztalat átadó, disszeminációs workshopok (Oslo, Budapest, Vilnius, Zaragoza)

Megvalósítás ideje: 2010. szeptember 1. – 2012. november 30.

A támogatás összege: 21 300 EUR (partneri)