Főbb projektjeink 2017 előtt

„Külföldről hazatérő magyar munkavállalók esélyei a hazai munkaerőpiacon (push-pull faktorok), különös tekintettel a Brexit hatására; Ajánlások a hazatérők re-integrációjával, közvetíthetőségével, foglalkoztatási lehetőségeivel, felmerülő nehézségeivel kapcsolatban” tárgyú kutatás lebonyolítása és tanulmány készítése.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium

Megvalósítás ideje: 2016. december

 

Konszenzus logo másolata (2)

Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése az EFOP-2.2.7-16 számú „Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” tárgyú projekt keretében.

Megbízó: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)

Megvalósítás ideje: 2016. október – 2016. december

 

Konszenzus logo másolata (2)

„Gender mainstreaming tréningek” lebonyolítása az egész ország területén összesen 462 fő részére, 50 képzés keretében.
•  20 db központi szerv részére elvégzett Nemi egyenlőség tréning (3 óra)
•  30 db helyi szervek részére elvégzett tréning:
    – 15 db nemi egyenlőség tréning (3 óra)
    – 15 db gender mainstreaming tréning (3 óra)

Megbízó: Belügyminisztérium, Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, HU11-0006-PP3-2013 azonosítószámú Norvég projekt keretében

Megvalósítás ideje: 2016. augusztus – 2016. december

 

Konszenzus logo másolata (2)

Szervezetfejlesztő workshop, valamint coaching, személyes tanácsadási szolgáltatás nyújtása a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerő-közvetítési és Koordinációs Főosztálya számára.
•  30 órás szervezetfejlesztő workshopok szervezése és megtartása, 2 db, egyenként 14 fős csoport részére (összesen:28 fő)
•  Coaching, személyes segítő tanácsadási szolgáltatás nyújtása a Főosztály két vezető munkatársa számára, 10 hétig 1,5 óra/fő/hét időkeretben, azaz 15 óra/fő

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium, az „EURES-T Pannonia Cross Border Partnership’s Activity Plan for 2016” projekt keretében

Megvalósítás ideje: 2016. augusztus – 2016. október

 

Konszenzus logo másolata (2)

A „Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére” című kiemelt projekt keretében kimeneti kompetenciák önértékelésen alapuló mérésének elemzésén alapuló szakmai tanulmány elkészítése, önértékelő kérdőív kidolgozása, kompetencia – felmérés lebonyolítása.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium „TÁMOP-2.2.7.B-3-13/1-2014-0001”

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. november

 

Konszenzus logo másolata (2)

Tréningek lebonyolítása a „Roma hálózatszervezés a Nyugat-Dunántúli régióban” című programban.
A projekt keretében megyénként 80 órás tréningek lebonyolítására került sor Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyében. Képzési modulok: kommunikációs képzés 30 óra, civil jogi és pénzügyi ismeretek 30 óra, forrásteremtés, forrásszervezési technikák: 20 óra

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, NCTA-2014-8425-C

Megvalósítás ideje: 2015. február – 2015. október

 

Konszenzus logo másolata (2)

„A szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című kiemelt projekt keretében 10 napos kompetencia-fejlesztést szolgáló képzés megtartása.

Megbízó: A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. október

 

Konszenzus logo másolata (2)

A „Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére” c. kiemelt projekt keretében „A duális szakképzési programok elfogadásáról, ismeretéről, szóló kutatáson alapuló szakmai tanulmány elkészítése”.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium, TÁMOP-2.2.7-B-3-12/1-2014-0001

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. október

 

Konszenzus logo másolata (2)

Foglalkozás (szakma) bemutató filmek (130 db) és mappák (130 db) validálása „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt keretében.

Megbízó: A Nemzetgazdasági Minisztérium, TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. október

 

Konszenzus logo másolata (2)

Az „Újra tanulok” című kiemelt projekt keretében csapatépítő tréning megtartása a projekt-team tagjai számára.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium, TÁMOP-2.1.6-12-1/2012-0001

Megvalósítás ideje: 2015. június – 2015. október

 

Konszenzus logo másolata (2)

„A szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című kiemelt projekt keretében tanulmányok elkészítése az alábbi témakörökben:
•  A szociális területen megjelenő régi és új típusú szükségletekre adható támogató technológiák feltérképezése, intézményi elemzése
•  A mozgásban akadályozott emberek életvitelt támogató eszközeinek lehetséges szolgáltatásszervezési modelljét leíró elemzés:
    1.  nemzetközi körkép, megvalósítható alternatívák
    2.  az életvitelt támogató eszközökkel kapcsolatos hazai helyzet leírása
    3.  a hazai szükségletek, források áttekintése
    4.  javaslatok a szolgáltatásszervezés átalakítására

Megbízó: MEREK, TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2015. június – 2015. július

 

Konszenzus logo másolata (2)

A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása” tárgyú kiemelt projekt keretében képzések megszervezése, megtartása, lebonyolítása, valamint tudásmegosztás a projekt munkatársai számára.

Megbízó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP-5.2.6-13-1/2014-0001

Megvalósítás ideje: 2015. március 16. – 2015. május 15.

 

Konszenzus logo másolata (2)

A „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című kiemelt projekt Humán Monitoring Rendszerének korszerűsítésével kapcsolatos adatbázis aktualizálási tevékenységek ellátása (adatgyűjtés, adatfeldolgozás és adattisztítás).

Megbízó: A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP-5.4.10-12-1/2012-0001

Megvalósítás ideje: 2014. november 12. – 2015. január 15.

 

Konszenzus logo másolata (2)

„A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.” című kiemelt projekt „2. Versenyképesség növelését megalapozó kutatások” című alprojektje keretében az aktív- és passzív munkaerő-piaci eszközök, valamint a közfoglalkoztatás hatásvizsgálata az alábbi területeken:
•  Aktív-és passzív munkaerő-piaci eszközök
•  Közfoglalkoztatás hatásvizsgálatával kapcsolatos kutatások

Megbízó: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2014. május 28. – 2015. április 30.

 

Konszenzus logo másolata (2)

„A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 3692 fő kompetenciafejlesztő képzése. A 281 csoportban lebonyolított képzés során pályaorientációs résztevékenységeket is végző szakemberek (szociális szakemberek, pedagógusok, munkaerő-piaci tanácsadók, stb.) részére tartottunk képzéseket, amelyek révén életpálya-tanácsadási tevékenységeiket szélesebb ismeretekre alapozva, hatékonyabban tudják ellátni.

Megbízó: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2014. január – 2015. május

 

Konszenzus logo másolata (2)

„Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című projekt keretében ügyfél elégedettség mérése (konzorciumban), melynek célja a projekt ügyfeleket érintő tevékenységei során a célcsoport elégedettségének kérdőíves és fókuszcsoportos mérése.

Megbízó: Zánka – Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft., TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2014. február 05. – 2014. december 31.

 

Konszenzus logo másolata (2)

Készségfejlesztési- és tréning programok tervezése és megvalósítása az Oktatási Hivatal számára.

Megbízó: Oktatási Hivatal

Megvalósítás ideje: 2014. május 9. – 2014. december 31.

 

Konszenzus logo másolata (2)

A Kis-Balaton környéki települések gazdasági és környezeti fenntarthatósági vizsgálatáról szóló tanulmány készítése.

Megbízó: Zöld Folt Innovatív Megoldásért a Vidékért Egyesület

Megvalósítás ideje: 2014. március 31. – 2014. június 15.

 

Konszenzus logo másolata (2)

„Czinka Panna a fiatal pályakezdőkért” – A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület foglalkoztatási kapacitásának erősítése” című projekt keretében az alábbi képzések lebonyolítása:
  •  Csapatépítő tréning
  •  Kommunikáció és protokoll tréning
  •  Pályázatíró képzés
  •  Projektgenerálás, közösségi tervezés tréning
  •  Nonprofit- és projektmenedzsment tréning
  •  Esélyegyenlőségi képzés

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0481

Megvalósítás ideje: 2014. június 1. – 2014. június 30.

 

Konszenzus logo másolata (2)

A „Felelős Gyermekpolgár Program” projekt keretében csoportkoordinátorok felkészítése, munkafüzet elkészítése.

Megbízó: Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület

Megvalósítás ideje: 2014. március 25. – 2014. április 20.

 

Konszenzus logo másolata (2)

„A szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című kiemelt projekt keretében szervezetfejlesztő tréningek lebonyolítása 12 fő részére.

Megbízó: MEREK, TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2013. november – 2015. október

 

Konszenzus logo másolata (2)

A „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című kiemelt projekt keretében oktatói feladatot ellátó szakemberek képzése („Képzők képzése”), valamint esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági tudásmegosztó workshopok megvalósítása a kiemelt projekt munkatársai számára.

Megbízó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP-5.4.10-12-1/2012-0001

Megvalósítás ideje: 2013. november 26. – 2014. december 31.

 

Konszenzus logo másolata (2)

Az „Akadályok nélkül” című projekt megvalósítása „A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése” konstrukció keretében.
A projekt keretében 251 főt – elsősorban szociális szakembereket – képeztünk az alábbi területeken:
  •  Súlyosan halmozottan sérült személyek kommunikációs segítője (60 óra)
  •  Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között (30 óra)
  •  Sajátos ellátási igényű páciensek az egészségügyi ellátásban (47 óra)
  •  Az esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs technológiák (60 óra)

A képzések a TÁMOP-5.4.6-12/1-2013-0005 azonosítószámú projekt keretében valósultak meg.

Megvalósítás ideje: 2013. május 1. – 2014. december 31.

 

Konszenzus logo másolata (2)

A „Szemléletformálás fenntarthatósági tematikájú Zöld Standokkal Győr-Moson-Sopron Megye települési rendezvényein” című projekt keretében megvalósított fenntarthatósági kampány hatásosságának mérése telefonos felmérés segítségével, 500 fő megkérdezésével (Győr-Moson-Sopron megyében)

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, KEOP-6.1.0./B-11-2011-0130

Megvalósítás ideje: 2013. október 7 – 2014. július 31.

 

Konszenzus logo másolata (2)

A Magyarországon tartózkodó EVS-önkéntesek integrációját elősegítő – angol nyelvű – képzések lebonyolítása.
  •  Az Eurodesk – hálózat tagjainak kötelező képzése
  •  A TCP-s képzésen már részt vett ifjúsági szakemberek továbbképzése
  •  Fiatalok munkaerő-piaci pozícióját erősítő képzés
  •  Képzés a roma fiatalok Európai Uniós ifjúsági programjaiba történő bevonásának elősegítésére
  • FLP program menedzsment képzés
  • Képzés az Európai Unió 2014-től induló új ifjúsági programjáról

Megbízó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Megvalósítás ideje: 2013. október 9. – 2014. június 30.

 

Konszenzus logo másolata (2)

Képzési és rendezvényszervezési szolgáltatások nyújtása „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című program keretében megvalósuló, „A jövő hídjai” – Békés családokkal és összetartó közösségekkel Józsefvárosban című projekt résztvevői számára
  •  Rendezvényszervezés – Nap napok fesztivál
  •  Gyakorlati egyéni tanácsadás
  •  Munkerő-piacra visszavezető tréning
  •  Baba-mama klub
  •  Kamasz klub

Megbízó: NAP Klub Alapítvány, TÁMOP-5.5.1.B -11/1-2012-0021

Megvalósítás ideje: 2013. március 4. – 2014. február 15.

 

Konszenzus logo másolata (2)

Kutatási, szakértői és koordinációs feladatok ellátása a fogyatékossággal élő, valamint megváltozott munkaképességű személyek szakképzésének fejlesztésével kapcsolatosan „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt keretében.

Megbízó: M.S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt., TÁMOP-2.2.1-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2013. augusztus 30. – 2013. december 15.

 

Konszenzus logo másolata (2)

„A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai tudásanyag összeállításához kapcsolódó szakértői tevékenység ellátása.

Megbízó: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2013. április 23. – 2013. június 30.

 

 

Konszenzus logo másolata (2)

Szervezetfejlesztés és minőségirányítási rendszer kidolgozása 32 civil szervezet számára a „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése a konvergencia régiókban című – TÁMOP-2.6.2-12/1-es konstrukció keretében.

Megvalósítás ideje: 2012. szeptember 1. – 2014. április 30.

Konszenzus logo másolata (2)

„Két lábon állva – Határon átnyúló kapcsolat és erőforrás fejlesztő program / Stojac pevne – Program pre rozvoj cezhraničných vzťahov a zdrojov” című projekt megvalósítása a szlovákiai Csemadok-kal. (HUSK/1101/1.5.1/0232)
A program célja: a határ menti területek erősebb szociális, gazdasági integrációja, az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelése, a határ két oldalán működő civil szervezetek, önkormányzatok közötti kooperáció erősítése

A projektben megvalósult tevékenységek:

  •  Közösségi rendezvények lebonyolítása
  •  Képzések, workshopok
  •  Projektmenedzsment módszertani útmutató kidolgozása
  •  Fehér Foltok című dokumentum és interjúkötet
  •  Határ-menti mobilitást elősegítő információs rendszer modelljének kidolgozása
  •  Határon Átnyúló Információs Klaszter létrehozása és működtetése
      http://www.ketlabonallva.net/hu/mobilitas.php

Megvalósítás ideje: 2012. szeptember 1. – 2013. augusztus 31.

 

Konszenzus logo másolata (2)

Konfliktus-kezelési képzés megvalósítása és konfliktusmegelőző és krízis intervenciós szolgáltatások nyújtása a „Gyermekszegénység Elleni Program a Hevesi Kistérségben” című projekt keretében.
Célcsoport: A Hevesi Kistérség szociális, oktatási, munkaügyi és önkormányzati intézményei, valamint civil szférája.

Megbízó: Hevesi Kistérség Többcélú Társulása, TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004

Megvalósítás ideje: 2011. március 1. – 2013. október 31.

 

Konszenzus logo másolata (2)