Főbb projektjeink 2015 előtt

Az „Akadályok nélkül” című projekt megvalósítása „A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése” konstrukció keretében.
A projekt keretében 251 főt – elsősorban szociális szakembereket – képeztünk az alábbi területeken:
  •  Súlyosan halmozottan sérült személyek kommunikációs segítője (60 óra)
  •  Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között (30 óra)
  •  Sajátos ellátási igényű páciensek az egészségügyi ellátásban (47 óra)
  •  Az esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs technológiák (60 óra)

A képzések a TÁMOP-5.4.6-12/1-2013-0005 azonosítószámú projekt keretében valósultak meg.

Megvalósítás ideje: 2013. május 1. – 2014. december 31.

Projekt költségvetése: 19.994.987,- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

„Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című projekt keretében ügyfél elégedettség mérése (konzorciumban), melynek célja a projekt ügyfeleket érintő tevékenységei során a célcsoport elégedettségének kérdőíves és fókuszcsoportos mérése.

Megbízó: Zánka – Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft., TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2014. február 05. – 2014. december 31.

Szolgáltatás ellenértéke: 22.000.000,- Ft + 27% áfa

Konszenzus logo másolata (2)

A „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című kiemelt projekt keretében oktatói feladatot ellátó szakemberek képzése („Képzők képzése”), valamint esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági tudásmegosztó workshopok megvalósítása a kiemelt projekt munkatársai számára.

Megbízó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP-5.4.10-12-1/2012-0001

Megvalósítás ideje: 2013. november 26. – 2014. december 31.

Szolgáltatás ellenértéke: 19.069.050,- Ft + áfa

Konszenzus logo másolata (2)

Készségfejlesztési- és tréning programok tervezése és megvalósítása az Oktatási Hivatal számára.

Megbízó: Oktatási Hivatal

Megvalósítás ideje: 2014. május 9. – 2014. december 31.

Szolgáltatás ellenértéke: bruttó 9.728.200,- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

A „Szemléletformálás fenntarthatósági tematikájú Zöld Standokkal Győr-Moson-Sopron Megye települési rendezvényein” című projekt keretében megvalósított fenntarthatósági kampány hatásosságának mérése telefonos felmérés segítségével, 500 fő megkérdezésével (Győr-Moson-Sopron megyében)

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, KEOP-6.1.0./B-11-2011-0130

Megvalósítás ideje: 2013. október 7 – 2014. július 31.

Szolgáltatás ellenértéke: 1.600.000,- Ft + 27 % áfa

Konszenzus logo másolata (2)

A Magyarországon tartózkodó EVS-önkéntesek integrációját elősegítő – angol nyelvű – képzések lebonyolítása.
  •  Az Eurodesk – hálózat tagjainak kötelező képzése
  •  A TCP-s képzésen már részt vett ifjúsági szakemberek továbbképzése
  •  Fiatalok munkaerő-piaci pozícióját erősítő képzés
  •  Képzés a roma fiatalok Európai Uniós ifjúsági programjaiba történő bevonásának elősegítésére
  • FLP program menedzsment képzés
  • Képzés az Európai Unió 2014-től induló új ifjúsági programjáról

Megbízó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Megvalósítás ideje: 2013. október 9. – 2014. június 30.

Szolgáltatás ellenértéke: 7.211.200,- Ft + 27% áfa

Konszenzus logo másolata (2)

„Czinka Panna a fiatal pályakezdőkért” – A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület foglalkoztatási kapacitásának erősítése” című projekt keretében az alábbi képzések lebonyolítása:
  •  Csapatépítő tréning
  •  Kommunikáció és protokoll tréning
  •  Pályázatíró képzés
  •  Projektgenerálás, közösségi tervezés tréning
  •  Nonprofit- és projektmenedzsment tréning
  •  Esélyegyenlőségi képzés

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0481

Megvalósítás ideje: 2014. június 1. – 2014. június 30.

Szolgáltatás ellenértéke: bruttó 5.727.700,- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

A Kis-Balaton környéki települések gazdasági és környezeti fenntarthatósági vizsgálatáról szóló tanulmány készítése.

Megbízó: Zöld Folt Innovatív Megoldásért a Vidékért Egyesület

Megvalósítás ideje: 2014. március 31. – 2014. június 15.

Szolgáltatás ellenértéke: bruttó 16.000.000,- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

Szervezetfejlesztés és minőségirányítási rendszer kidolgozása 32 civil szervezet számára a „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése a konvergencia régiókban című – TÁMOP-2.6.2-12/1-es konstrukció keretében.

Megvalósítás ideje: 2012. szeptember 1. – 2014. április 30.

Konszenzus logo másolata (2)

A „Felelős Gyermekpolgár Program” projekt keretében csoportkoordinátorok felkészítése, munkafüzet elkészítése.

Megbízó: Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület

Megvalósítás ideje: 2014. március 25. – 2014. április 20.

Szolgáltatás ellenértéke: nettó 3.480.000,- Ft + áfa

Konszenzus logo másolata (2)

Képzési és rendezvényszervezési szolgáltatások nyújtása „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című program keretében megvalósuló, „A jövő hídjai” – Békés családokkal és összetartó közösségekkel Józsefvárosban című projekt résztvevői számára
  •  Rendezvényszervezés – Nap napok fesztivál
  •  Gyakorlati egyéni tanácsadás
  •  Munkerő-piacra visszavezető tréning
  •  Baba-mama klub
  •  Kamasz klub

Megbízó: NAP Klub Alapítvány, TÁMOP-5.5.1.B -11/1-2012-0021

Megvalósítás ideje: 2013. március 4. – 2014. február 15.

Szolgáltatás ellenértéke: bruttó 5.851.500,- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

Kutatási, szakértői és koordinációs feladatok ellátása a fogyatékossággal élő, valamint megváltozott munkaképességű személyek szakképzésének fejlesztésével kapcsolatosan „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt keretében.

Megbízó: M.S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt., TÁMOP-2.2.1-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2013. augusztus 30. – 2013. december 15.

Szolgáltatás ellenértéke: 1.570.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.993.900,- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

Konfliktus-kezelési képzés megvalósítása és konfliktusmegelőző és krízis intervenciós szolgáltatások nyújtása a „Gyermekszegénység Elleni Program a Hevesi Kistérségben” című projekt keretében.
Célcsoport: A Hevesi Kistérség szociális, oktatási, munkaügyi és önkormányzati intézményei, valamint civil szférája.

Megbízó: Hevesi Kistérség Többcélú Társulása, TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004

Megvalósítás ideje: 2011. március 1. – 2013. október 31.

Szolgáltatás ellenértéke: 3.480.000,- Ft + 27% áfa, azaz 4.350.000,- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

„Két lábon állva – Határon átnyúló kapcsolat és erőforrás fejlesztő program / Stojac pevne – Program pre rozvoj cezhraničných vzťahov a zdrojov” című projekt megvalósítása a szlovákiai Csemadok-kal. (HUSK/1101/1.5.1/0232)
A program célja: a határ menti területek erősebb szociális, gazdasági integrációja, az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelése, a határ két oldalán működő civil szervezetek, önkormányzatok közötti kooperáció erősítése
A projektben megvalósult tevékenységek:
  •  Közösségi rendezvények lebonyolítása
  •  Képzések, workshopok
  •  Projektmenedzsment módszertani útmutató kidolgozása
  •  Fehér Foltok című dokumentum és interjúkötet
  •  Határ-menti mobilitást elősegítő információs rendszer modelljének kidolgozása
  •  Határon Átnyúló Információs Klaszter létrehozása és működtetése
      http://www.ketlabonallva.net/hu/mobilitas.php

Megvalósítás ideje: 2012. szeptember 1. – 2013. augusztus 31.

Projekt költségvetése: 185 563 EUR

Konszenzus logo másolata (2)

„A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai tudásanyag összeállításához kapcsolódó szakértői tevékenység ellátása.

Megbízó: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2013. április 23. – 2013. június 30.

https://www.konszenzus.org/adatbazis/

Szolgáltatás ellenértéke: bruttó 9.486.900,-Ft

Konszenzus logo másolata (2)