A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet megrendelése alapján „A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása” tárgyú TÁMOP-5.2.6-13-1/2014-0001 számú kiemelt projekt keretében megvalósuló 9/2000. ( VIII.4.) SZCSM rendelet alapján szociális továbbképzésnek minősített T-05-068/2014 engedélyszámú; T-05-069/2014 engedélyszámú képzések megszervezése, megtartása, lebonyolítása, valamint a tudásmegosztás a projekt munkatársai számára.

A program keretében ellátott tevékenységek:

Képzők képzése teljes körű megszervezése, lebonyolítása:

Tudásmegosztás biztosítása a projekt munkatársai számára:

Megvalósítás ideje: 2015. március 16. – 2015. május 15.


A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet számára a „Szociális képzések rendszerének modernizációja” tárgyú TÁMOP-5.4.10-12-1/2012-0001 számú kiemelt projekt Humán Monitoring Rendszerének korszerűsítésével kapcsolatos adatbázis aktualizálási tevékenységek ellátása (adatgyűjtés, adatfeldolgozás és adattisztítás) tevékenységek ellátása az alábbiak szerint:

Megvalósítás ideje: 2014. november 12. – 2015. január 15.


2013 májusában megkezdődött az „Akadályok nélkül” című TÁMOP-5.4.6-12/1-2013-0005 azonosítószámú projekt megvalósítása „A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése” konstrukció keretében.

A projekt keretében legalább 192 fő képzését vállaltuk az alábbi területeken:

Megvalósítás ideje: 2013. május 1. – 2014. december 31.


Nemzeti Munkaügyi Hivatal a „TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú, „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 4000 fő kompetenciafejlesztő képzésének oktatói és képzési csoport elemzői” tárgykörhöz kapcsolódóan kutatási és fejlesztési feladatokat láttunk el.

Megvalósítás ideje: 2014. január 08. – 2015. május 31.


Zánka – Új Nemzedék Központ Nonprofit, Közhasznú Kft. számára Ügyfél elégedettség mérése (konzorciumban), melynek célja a projekt ügyfeleket érintő tevékenységei során az ügyfélnek tekinthető célcsoport elégedettségének kérdőíves és fókuszcsoportos mérése, az eredmények elemzése és a projekt folyamatában történő fejlesztő célú visszacsatolása az „Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című, TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 számú kiemelt projekt keretében.

Megvalósítás ideje: 2014. február 05. – 2014. december 31.


Mea-GOLD Kft. számára „A Mea GOLOD Kft. új útjai és lehetőségei a foglalkozási rehabilitációban” című, TÁMOP-5.3.8A2-12/1-2012-0005 számú projektben a projektbe bevont, 30 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló részére az FSZK által kiadott , „ Alapvető Képzések” című képzési program alapján az alábbi képzések megvalósítása:

  1. Kulcskompetenciák fejlesztése
  2. Szakemberek felkészítése az egészséges életmódra
  3. Konfliktuskezelési képzés
  4. Munkaerő-piaci ismeretek képzés

Megvalósítás ideje: 2014. március 01. – 2015. február 28.


A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett közbeszerzési eljárásban a „Szociális képzések rendszerének modernizációja” tárgyú TÁMOP-5.4.10-12-1/2012-0001 számú projekt keretében megvalósuló a személyes gondoskodást, továbbá befogadó szülők, illetve a befogadó szülőket szakemberek képzését és továbbképzését, valamint a vérszerinti szülőnek a gyermek visszafogadására való felkészítése céljából szervezett továbbképzéseken oktatói feladatot ellátó szakemberek képzése („Képzők képzése”),másrészt a kiemelt projekt munkatársai számára szóló esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági vállalások témájú tudásmegosztás érdekében előadások megtartása ( „Tudásmegosztás”)

Megvalósítás ideje: 2013. november 26. – 2014. december 31.


Az Oktatási Hivatal számára „Készségfejlesztési- és tréning program tervezési és megvalósítási tevékenység nyújtása”. Készségfejlesztési- és tréning program tervezési tevékenységek nyújtása eseti megbízások alapján.

Megvalósítás ideje: 2014. május 9 – 2014. december 31.


A Nemzeti Munkaügyi Hivatal számára az alábbi tárgyban megvalósuló közbeszerzésben való részvétel „A Nemzeti Munkaügyi Hivatal az ÚJ Széchenyi Tervhez kapcsolódóan a TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 kódszámú, „A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.” című kiemelt projekt „2. Versenyképesség növelését megalapozó kutatások” című alprojekt keretében” Az aktív-és passzív munkaerő-piaci eszközök, valamint a közfoglalkoztatás hatásvizsgálata”

Megvalósítás ideje: 2014. május 28. – 2015. április 30.


Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület számára a TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0553 azonosító számú, „Szervezetfejlesztés a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület munkavállalóiért” című projekt keretében képzések és tréningek lebonyolítása.

Megvalósítás ideje: 2014. június 1. – 2014. november 30.


Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-6.1.0./B-11-2011-0130 azonosító számú „’Czinka Panna az élhető jövőért’ – Szemléletformálás fenntarthatósági tematikájú Zöld Standokkal Győr-Moson-Sopron Megye települési rendezvényein” című projekt keretében alvállalkozóként az alábbi feladatokat láttuk el:

Fenntarthatósági szemléletformáló kampány hatásosságának mérése telefonos felmérés segítségével, 500 fő megkérdezésével (Győr-Moson-Sopron megyében)

Megvalósítás ideje: 2013. október 7 – 2014. július 31.


A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet megbízásából az alábbi képzéseket biztosítottuk:

A Magyarországon tartózkodó EVS- önkéntesek számára tartandó angol nyelvű képzéseket biztosítottunk, melynek célja az önkéntesek integrációjához való hozzájárulás. (Megérkezés utáni illetve Félidős képzések az önkéntesek számára)

Megvalósítás ideje: 2013. október 9 – 2014. június 30.


A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület megbízásából a TÁMOP -1.4.1-12/1-2013-0481 azonosító számú, „Czinka Panna a fiatal pályakezdőkért” – A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület foglalkoztatási kapacitásának erősítése” című projekt keretében képzések és tréningeket bonyolítottunk le.

Megvalósítás ideje: 2014. június 1. – 2014. június 30.


„A Kis-Balaton környéki települések gazdasági és környezeti fenntarthatósági vizsgálatáról szóló tanulmány készítése” tárgykörre vonatkozó szolgáltatásokat biztosítottuk a Zöld Folt Innovatív Megoldásért a Vidékért Egyesület megbízásából.

Feladatunk volt: kutatási terv, mintavételi terv, Kérdőív készítése, próbakérdezés lebonyolítása, kérdőív véglegesítés, kérdezés lebonyolítása, adatrögzítés, adattisztítás, adatfeldolgozás, strukturált interjúterv kidolgozása, interjúk készítése, interjúk összefoglaló kvalitatív elemzése, kérdőívek és interjúk elemzése.

Megvalósítás ideje: 2014. március 31. – 2014. június 15.


Közreműködtünk a Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése a konvergencia régiókban című – TÁMOP-2.6.2-12/1-es konstrukcióban. A konstrukció keretében több mint 30 civil szervezettel dolgoztunk együtt minőségirányítási rendszer bevezetésével kapcsolatos szakértői, szervezetfejlesztői, képzési feladatok ellátása területén.

Megvalósítás ideje: 2012. szeptember 1. – 2014. április 30.


Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület megbízásából, a „Felelős Gyermekpolgár Program” projekt keretében csoportkoordinátorok felkészítésére, munkafüzet összeállítására vonatkozó szolgáltatásokat biztosítottuk.

Megvalósítás ideje: 2014. március 25. – 2014. április 20.


A NAP Klub Alapítvány megbízásából, részt vettünk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című pályázat, TÁMOP-5.5.1.B -11/1-2012-0021 számú „ A jövő hídjai” – Békés családokkal és összetartó közösségekkel Józsefvárosban című projektben alvállalkozóként.

Az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk:

Megvalósítás ideje: 2013. március 4. – 2014. február 15.


A TÁMOP-2.2.1-12/1-2012-0001 kiemelt projekt keretében „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt 1. Mérésértékelés kiterjesztése alprojektjéhez kapcsolódóan kutatás és kapcsolódó feladatok elvégzése a fogyatékossággal élő, valamint megváltozott munkaképességű személyek szakképzésének fejlesztésében való részvétel alvállalkozóként.

Kutatói, szakértői feladatok ellátása, kutatási terv kidolgozásában való részvétel, koordináció, dokumentum elemzésben való részvétel, adatfelvétel kérdőívének kidolgozásában és feldolgozásában való részvétel, interjútervek, fókuszcsoportos interjútervek kidolgozásában való részvétel, záró tanulmány elkészítésében való részvétel.

Megvalósítás ideje: 2013. augusztus 30 – 2013. december 15.


A Gyermekszegénység Elleni Program a Hevesi Kistérségben című 2011. évben kezdődött TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 azonosító számú program. Alapítványunk a Konfliktuskezelés és megelőzés programelem megvalósítása során a következő szolgáltatásokat nyújtotta:

Célcsoport: A Hevesi Kistérség szociális, oktatási, munkaügyi és önkormányzati intézményei, valamint civil szférája.

Megvalósítás ideje: 2011. március 1. – 2013. október 31.


Az Óbudai Egyetem Társadalmi Megújulás Operatív Program „Képzés-és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére” című TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 számú felhívás keretén belül a „ Képzési szolgáltatások megvalósítása a TÁMOP-4.1.2.A/1-1/1-2011-0054 számú pályázat keretében alvállalkozóként.

Megvalósítás ideje: 2013. június 10 – 2013. szeptember 20.


A Nemzeti Munkaügyi Hivatal számára a TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A fogvatartottak többszakaszos, társadalni és munkaerő-pici reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” című kiemelt projekt keretében 4 napos, 20+10 órában csoportdinamikai és módszerspecifikus képzés megvalósítása, lebonyolítása, valamint a tudásmegosztás a projekt munkatársai számára.

Összesen: 123 fő részére, 8 csoportban (7 helyi szakmai megvalósítói csoport, és 1 központi szakmai megvalósítói csoport)

Megvalósítás ideje: 2013. szeptember 12. – 2013. szeptember 30.


A „HUSK/1101/1.5.1/0232 Két lábon állva – Határon átnyúló kapcsolat és erőforrás fejlesztő program/Stojac pevne – Program pre rozvoj cezhraničných vzťahov a zdrojov” projektünk megvalósítása.

A program stratégiai célja, a határ menti területek erősebb szociális, gazdasági integrációja. Priorítási cél: az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelése, a határ két oldalán működő civil szervezetek, önkormányzatok közötti kooperáció erősítése. Kiemelt cél a személyes kapcsolatok erősítése, egy olyan háló keretében, melyben részt vesznek szlovákiai magyarok és szlovákok, valamint magyarországi szlovákok és magyarok egyaránt.

A projektben megvalósult tevékenységek:

Megvalósítás ideje: 2012. szeptember 1. – 2013. augusztus 31.


A Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából részt vettünk a TÁMOP-2.4.-8-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai tudásanyag összeállításához kapcsolódó szakértői tevékenység ellátásában.

A projekt célja a jogsegély szolgálatok munkáját támogató az alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai tudásanyag összeállítása és kapcsolódó szakértői tevékenység ellátása.

Megvalósítás ideje: 2013. április 23. – 2013. június 30.


2010 szeptemberében kezdődött meg a „Conflictman” című 2010-1-NO1-LEO05-01845 azonosítószámú nemzetközi program megvalósítása az “Élethosszig tartó tanulási program – Leonardo da Vinci” alprogram keretében. A norvég főpályázóval rendelkező programban Alapítványunk képviseli Magyarországot, a programban részt vesznek még brit, francia, litván és spanyol kedvezményezettek.

A program célja:

A munkahelyi konfliktusok és zsarnokoskodás megállítására született norvég modell nemzetközi adaptációja. Alapítványunk feladata a modell meghonosítása Magyarországon, legalább két kisvállalkozásra történő kidolgozása, alkalmazása.

A projekt főbb elemei:

Megvalósítás ideje: 2010. szeptember 1. – 2012. november 30.


Alapítványunk kutatási tevékenysége keretében a következő kutatási-fejlesztési szolgáltatásokat valósította meg 2012. évben a Foglalkoztatási Hivatal (Nemzeti Munkaügyi Hivatal projektje keretében) alvállalkozóként:

A faluvállalat komplex fejlesztési program szolgáltatásainak specifikálása és foglalkoztatási jó gyakorlatok összegyűjtése, elemzése, dokumentálása” tárgyban a kutatási eredmények összefoglalásához, a kutatás elvégzéséhez, és a kutatás eredménye alapján tanulmány készítéséhez kapcsolódóan adatgyűjtés, adatelemzés, jó gyakorlatok gyűjtése volt Alapítványunk feladata.

A megvalósítás ideje: 2012. május – július

„Ügyfelek élethelyzeteinek és ahhoz tartozó problémáinak feltárása és megoldási javaslatok megfogalmazása” tárgyban a kutatási eredmények összefoglalásához, a kutatás elvégzéséhez, és a kutatás eredménye alapján tanulmány készítéséhez kapcsolódóan kérdőívek összeállítása, adatgyűjtés és adatrendszerezés elkészítése.

A megvalósítás ideje: 2012. május – június


A TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039 azonosító számú, „Közösségben újra hasznos” című projekt keretében közösségfejlesztő képzés, közösségi vállalkozás képzés, pszichoszociális fejlesztés, valamint gyakorlati képzések szervezése és lebonyolítása volt alapítványunk feladata.

Megvalósítás ideje: 2011. október 1. – 2012. december 31.


A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja számára a „Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat” – Guruló – TÁMOP-1.4.2-07/1-2008-0001 azonosító számú program során a következő szolgáltatásokat nyújtottuk:

Megvalósítás ideje: 2011. december – 2012. március 31.


Alapítványunk kutatási tevékenysége keretében a következő kutatási-fejlesztési szolgáltatást valósította meg a Foglalkoztatási Hivatal (Nemzeti Munkaügyi Hivatal) számára:

TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2 „Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-piaci közvetítő tevékenységének fejlesztése az atipikus formában szervezethető munkalehetőségek hatékony feltárása révén” elnevezésű alprojekt keretében kutatási feladatokat látott el, valamint módszertani anyagot állított össze.

Megvalósítás ideje: 2011. június 1 – 2011. augusztus 31.


„Tudásplatform civileknek” című NCA-CIV-11-D-0020 azonosító számú program. A program célja a civil szervezetek eredményes és stabil működését segítő kapacitásfejlesztő program megvalósítása volt, olyan ismeretek és készségek fejlesztése, amely képessé teszi a résztvevőket a pályázati struktúra áttekintésére, célkitűzéseikhez illeszkedő források megtalálására, pályázatok megírására, projektek megvalósítására – megfelelő jogi és pénzügyi keretek között.

A program keretében a résztvevők pályázatírás, projektmenedzsment, civil jogi és pénzügyi ismereteket sajátítottak el, mely ismeretek megfelelő alkalmazása, folyamatos aktualizálása elengedhetetlen a civil szervezetek hatékony működéséhez.

A fenti ismeretek mellett alapítványunk a program során konzultációt biztosított a résztvevő civil szervezetek számára telefonos és e-mailes formában. A konzultáció során aktuális pályázatok áttekintése, projektmenedzsment tanácsadás, pályázati tanácsadás, civil jogi és pénzügyi tanácsadás történt.

Megvalósítási ideje: 2011. augusztus 1. – 2011. szeptember 30.


TÁMOP-5.5.3-as program keretében a „Civil pontok Komárom-Esztergom megyében” című program

A program célja a megyei non-profit szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civilek szervezeti, szervezetfejlesztési tevékenységét támogató, igényekre és szükségletekre reagáló komplex program megvalósítása volt.

Komárom-Esztergom megyében 32 szervezet számára nyújtottuk a következő szolgáltatásokat:

A toborzás során kiválasztott szervezetek számára szervezetenként igénybe vehető fejlesztési szolgáltatások nyújtása. Ennek keretében a szervezeti adottságok és szükségletek alapján összeállításra kerülő, szervezeti diagnózis, majd a diagnózis alapján szervezeti fejlesztési terv elkészítése, megvalósítása, a szervezeti mentorálás, hatékonyságmérés.

A kiválasztott szervezetek képzése, a következő témakörökben: Szervezetfejlesztés, stratégiai tervezés; Pályázatírás, projektmenedzsment, ÚMFT-vel kapcsolatos ismeretek; Hálózatépítés, partnerség, kooperációs technikák;

Főkedvezményezett: „Veled-Érted” Egyesület

Megvalósítás ideje: 2010. szeptember 15. – 2011. augusztus 31.


„Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat” – Guruló – TÁMOP-1.4.2-07/1-2008-0001 azonosító számú program során a következő szolgáltatásokat nyújtottuk a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja számára: Szervezetfejlesztés; Képzési szolgáltatások; Workshopok, fókuszcsoportok megtartása; Háttéranyagok elkészítése; Fenntarthatósági tanulmány elkészítése.

Megvalósítás ideje: 2010. április 1 – 2012. március 31.


„Conflictman” című 2010-1-NO1-LEO05-01845 azonosítószámú nemzetközi program megvalósítása az “Élethosszig tartó tanulási program – Leonardo da Vinci” alprogram keretében. A norvég főpályázóval rendelkező programban Alapítványunk képviseli Magyarországot, a programban részt vesznek még brit, francia, litván és spanyol kedvezményezettek.

A program célja a munkahelyi konfliktusok és zsarnokoskodás megállítására született norvég modell nemzetközi adaptációja. Alapítványunk feladata a modell meghonosítása Magyarországon, legalább két kisvállalkozásra történő kidolgozása, alkalmazása.

A projekt főbb elemei a norvég „BFW” modell nemzetközi – brit, francia, litván, spanyol, magyarországi – adaptációja. A modell országonként legalább két kisvállalkozásban történő bevezetése, kidolgozása, tapasztalatátadó, disszeminációs workshopok (Oslo, Budapest, Vilnius, Zaragoza).

Megvalósítás ideje: 2010. szeptember 1. – 2012. november 30.


Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány a TÁMOP – 2.6.1.-09/1 azonosítószámú „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” című kiemelt projekt moderátori/facilitátori feladatainak ellátása 86 (-30%) különböző rendezvényen az országban

„Az akkreditáció rendszerének kialakítása” című kiemelt projekt (TÁMOP 2.6.1.) célja a munkaerő-piaci szolgáltatások minőségének egységesítése és a szolgáltatásvásárlási rendszer kidolgozása volt. Az egységes kritériumok szerint mérhető, összehasonlítható szolgáltatások megkönnyítik azoknak az intézményi kereteknek a kialakítását, amelyek közt az Állam (ÁFSZ) átlátható feltételek mellett vásárol szolgáltatásokat a piaci szereplőktől úgy, hogy képes a lehető legjobb munkaerő-piaci kimenet elérésének ösztönzésére.

A kiemelt projekt eredményeként, 2010. év végéig 48 munkaerő-piaci szolgáltatás sztenderdje került kidolgozásra, megalkotásra került az akkreditációs rendszer működtetésére vonatkozó koncepció és 140 nem állami szervezetet felkészítése történt az akkreditációra.

A Konszenzus Budapest a moderátori/facilitátori feladatokat látott el a fenti program keretében megvalósuló műhelymunkák során.


TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0010 azonosító számú „Összhangban – a United Way Kisalföld Alapítvány komplex szervezetfejlesztési programja Győr-Moson-Sopron megyében” (a United Way Kisalföld Alapítvány megvalósításában, együttműködő partner a Konszenzus Budapest)

A program célja a Győr-Moson-Sopron megyei non-profit szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését, a civilek szervezeti, szervezetfejlesztési tevékenységét támogató, igényekre és szükségletekre reagáló komplex program megvalósítása volt.

Az Alapítvány tevékenysége a program során a szervezetfejlesztési illetve képzési szolgáltatás volt. A toborzás során kiválasztott szervezetek számára szervezetenként igénybe vehető fejlesztési szolgáltatások nyújtása. Ennek keretében a szervezeti adottságok és szükségletek alapján összeállításra kerülő, szervezeti diagnózis, majd a diagnózis alapján szervezeti fejlesztési terv elkészítése, megvalósítása, a szervezeti mentorálás. A kiválasztott szervezetek képzése, szervezetenként 15 nap fejlesztési modul, a következő témakörökben: általános szervezetfejlesztő, stratégiai és kooperatív tervezés, forrásteremtés, pályázatírás, projektmenedzsment, hatékony kommunikáció, közösségfejlesztés, a program hatékonyságmérése.

A szervezetfejlesztés, képzések megvalósítás ideje: 2009. július 1. – 2010. július 15.

A szervezeti mentorálás megvalósítás ideje: 2010. január 1. – 2010. szeptember 30.


„A civil kurázsi útjai” című TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0005 azonosítószámú projekt (a „Kristály-völgy” Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület megvalósításában, együttműködő partner a Konszenzus Budapest)

A program célja: Veszprém megyei non-profit szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését, a civilek szervezeti, szervezetfejlesztési tevékenységét támogató, igényekre és szükségletekre reagáló komplex program megvalósítása.

Az Alapítvány tevékenysége a program során: A toborzás során kiválasztott szervezetek számára szervezetenként igénybe vehető fejlesztési szolgáltatások nyújtása. Ennek keretében a szervezeti adottságok és szükségletek alapján összeállításra kerülő, szervezeti diagnózis, majd a diagnózis alapján szervezeti fejlesztési terv elkészítése, megvalósítása, a szervezeti utánkövetés volt. A szervezetfejlesztésen kívül Alapítványunk végezte a kiválasztott szervezetek képzését a következő témakörökben: Nonprofit-, és projektmenedzsment; Hazai és EU-s pályázatíró tréning (alap, haladó); Önkéntesek bevonását elősegítő tréning; Non-profit gazdálkodás és non-profit jog; Kommunikációs tréning, érdekérvényesítő technikák, PR; Közösségfejlesztés, hálózatépítési ismeretek, a program hatékonyságmérését.

A szervezetfejlesztés megvalósítás ideje: 2009. március 2. – 2010. október 31.

A képzések megvalósítás ideje: 2010. január 18. – 2010. július 1.


„Képzés az áldozatvédelem és a családon belüli erőszak témakörében (JLS/2008/ISEC/FPA/C3/058)”

Az Országos Rendőr-főkapitányság – együttműködve az Európai Unió illetékes szervezetével – „Képzés az áldozatvédelem és a családon belüli erőszak témakörében” címmel tananyag fejlesztési és képzési projektet valósított meg. E projekt első lépése egy szociológiai felmérés elkészítése volt – az ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztályának koordinációja mellett – melyet a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete bonyolított le.

A kutatás során 1000 fős minta kérdőíves megkérdezésére került sor véletlenszerű kiválasztáson alapuló mintavétellel.

A rendőröket megcélzó kérdőíves felmérés fő céljai voltak a családon belüli (partnerkapcsolati) erőszakkal és a távoltartás intézményével kapcsolatos problémák, nehézségek, stb. feltárása. A projekt időtartalma: 2010. február 15 – 2010. május 30.


”Béke az akácfák alatt”- Mediáció a közösségi és távoltartási konfliktusok kezelésében című program az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Országos Bűnmegelőzési Bizottság támogatásával.

A program célja az erőszakmentes konfliktus-megoldáson alapuló eljárások terjesztése, különös tekintettel a távoltartási törvény gyakorlati alkalmazása során felmerülő konfliktushelyzetekre.

A projekt fő tevékenységei: mediációs tréning a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetői és munkatársai számára (összesen 30 fő számár, 2*15 fő); a „Kisvárosi kéksisakosok” c. mediációs modellprojekt keretében született mediációs módszertani kiadvány széleskörű terjesztése; workshop szervezése a távoltartással kapcsolatos törvény gyakorlati alkalmazásáról, a jogalkalmazás kapcsán felmerülő konfliktusok kezelésének lehetőségeiről (résztvevők: rendőrök, ügyészek, bírók, szociális szakemberek, kb. 50 fő); a workshop tapasztalatait összefoglaló útmutató elkészítése. Megvalósítás ideje 2010. január 15. – 2010. április 30.


A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdetett a 2009-2010. évben kiírásra kerülő Komplex telep-felszámolási programokhoz kapcsolódó mentori segítségnyújtás támogatására. A program célja: a támogatásban részesült kedvezményezettjei, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által 2009 decemberében „Telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők integrációjának támogatása (ROM-TP-09-A/B)” címmel meghirdetésre kerülő pályázat támogatásban részesülő kedvezményezettjei számára mentori segítség biztosítása a program megvalósítása során. A megvalósítás ideje: 2010. január 01 – 2010. június 30.


Mentori segítség biztosítása a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) által kiírt „Telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációja” pályázaton nyertes kedvezményezettek, illetve a 2009-ben az SZMM és az Önkormányzati Minisztérium által közösen kiírt, „A szegregált lakókörnyezet felszámolása” című programban nyertes kedvezményezettek számára mentori segítség nyújtása a programok helyi szintű lebonyolításához. 9 fő mentor és összesen 2 fő mentorkoordinátort igénybevételével. (2009. augusztus 15. és 2009. december 31. közötti időszak során)


Gender mainstreaming képzés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából. A program célja a nemek társadalmi egyenlősége iránti érzékenység növelése, általános gender mainstreaming ismeretek nyújtása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (IH-k), valamint más államigazgatási szervezetek (Miniszterelnöki Hivatal, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, és a Pénzügyminisztérium munkatársai) munkatársai számára. A képzéshez kapcsolódóan készül egy, általános ismereteket tartalmazó és a jövőben is segédanyagként alkalmazható „Gender-mainstreaming kézikönyv”, illetve operatív programonként egy területspecifikus munkafüzet. Megvalósítás ideje: 2009. február 15. – 2009. június 15.


Kisvárosi kéksisakosok – „Békefenntartás” helyi közösségekben című program az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium támogatásával „Települési mediációs modellprojekt” keretében.

A projekt célja a közös társadalmi felelősségen, a konfliktusok kooperatív és erőszakmentes megoldásán alapuló, a helyi társadalmak biztonságát és biztonságérzetét javító mintaértékű megoldások kidolgozása. A projekt főbb elemei: – Mediációs képzés harminc fő számára, – A képzésen elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazását segítő szupervízió a képzésen részt vett harminc fő számára, – A képzés anyagát, valamint a korábbi projektek és a szupervíziós megbeszélések tapasztalatait összegző módszertani „kézikönyv” elkészítése. A projekt időtartama: 2009. február 15. – 2009. május 15.


A 2009. évi az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztési Operatív Program Funkcióbővítő város-rehabilitáció és Integrált, szociális jellegű város-rehabilitációs pályázati csomag végrehajtását segítő antiszegregációs szakértői hálózat működtetése a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatásával. A projekt időtartama: 2009. január 26-tól 2009. június 30.


2008 június – novembere között további három HEFOP 2.2. intézkedés támogatásával megvalósuló projekt (kettő a Dél-Dunántúli, egy a Közép-Dunántúli régióban) lebonyolítása történt, melyekben a Konszenzus Budapest Konzorciumi Partnerként vett részt.

„Kékmadár projekt”

A projekt célja egy fenntartható, komplex képzési – továbbképzési program kidolgozása, megvalósítása volt, melynek során a szociális szféra többnyire női munkatársai közül 30 fő szerezte meg azokat az ismereteket, készségeket, amelyek birtokában képesek kapacitásukat fejleszteni, a program során feltérképezett másodlagos célcsoport képviselői részére munkába helyezést elősegíteni, akik így képesek lettek az esetlegesen hosszabbra nyúló inaktív időszak után munkaszervezetekbe integrálódni.

További cél volt, a projekt fenntarthatósága érdekében, egy hálózattípusú együttműködés létrehozása a térség szociális szakemberei között.

„Szociális felzárkóztatás a 67-es út mentén”

A program célja: Mernye-Ecseny-Polány körjegyzőség településein működő szociális igazgatási, szolgáltatási feladat ellátói szakmai stábjának a továbbképzése, valamint a települések civil szervezeteinek önkénteseinek képzése és a partnerség mentén létrejövő kooperációk alapjainak lerakása egy szociális szolgáltató hálózat létrehozásával.

Elsődleges célcsoport az érintett települések önkormányzatainak szociális igazgatási feladatokat ellátó munkatársi köre (6-10 fő), az intézmények gyermekjóléti, valamint a falugondnoki feladatot ellátó alkalmazottai térségben szociális szakfeladatot ellátó szervezeti egységének munkatársa (5 fő).

Hálózatépítés és partnerség” Szociális szakemberek képzése és munkaerő-piaci együttműködés-fejlesztés a Közép-dunántúli régióban

A projekt célja a társadalmi befogadás elősegítése, a hátrányos helyzetű emberek munkába segítése volt. Közvetlenül a velük foglalkozó szakemberek képzése. A tervezett képzésbe 83 fő bevonását valósítottuk meg, 5 csoportra bontva. Képzéseink gyakorlati munkára, szférán belüli együttműködésre, hálózatok kialakítására és fenntartására irányultak. A képzésen túl konferenciát és szupervíziót szerveztünk a programban résztvevőknek.


2008 március-áprilisa során valósítottuk meg az „Roma szolgáltató (munkaerő-piaci és közösségi) hálózat” elnevezésű OFA támogatási program leendő mentorainak, közösségszervezőinek tartott képzés-sorozatot. A képzés közvetlen célja az volt, hogy a „Roma munkaerő-piaci szolgáltató hálózat” tagjai elsajátítsák, azokat a készségeket, melyek birtokában képesek a hálózat tagjaként működő irodákban egy komplex mentori segítő szolgálatot kialakítani, biztosítani. Ehhez a célhoz igazodva került kialakításra a képzési tematika, mely a foglalkoztatáspolitikai ismeretektől, a konfliktuskezelői tréningeken keresztül a tanácsadási ismeretekig magában foglalja a mentorok munkájához szükséges ismereteket.


2008 május-júniusa folyamán zajlott a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a PROGRESS Közösségi kezdeményezés – „Együtt az egyenlőségért” program és az ehhez kapcsolódó az európai civil ernyő-szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, képzés és szeminárium megvalósítása. A hat budapesti szeminárium (workshop) során bemutatásra került mind az ernyőszervetek, mind pedig a tanácsok tevékenysége. A hat workshopból álló sorozatot egy szakmai konferencia zárta, mely összegezte a tapasztalatokat és elősegítette mind a tanácsok, mind az ernyőszervezetek közti hálózatépítést.


„Hálózatépítés és partnerség” Kapcsolat- és hálózatépítés, valamint munkaerő-piaci képzés a szociális igazgatásban, a szociális és munkaügyi szolgáltatásokban működő szervezetek munkatársai részére című a HEFOP 2.2. intézkedés támogatásával megvalósítás alatt álló programunk. (2007-2008)

A projekt célja a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadásának és munkaerő-piaci beilleszkedésének elősegítése a helyi munkaerő-piaci lehetőségek fókuszált elemzése valamint az érintett szakemberek képzése révén. A projekt időtartama: 2007. március – 2008. február.

Anti-diszkriminációs képzési program megvalósítása az SZMM megbízásából a diszkriminációellenes tevékenységet folytató, illetve ilyen tevékenységet folytatni szándékozó civil szervezetek számára. (2007)

A képzésre 2007. június 25. és 2007. augusztus 17. közötti időszakban került sor. A képzés időtartama 24 óra (2 x 2 nap), melyen összesen 135 fő vett részt, összesen 102 civil szervezet képviseletében.

A képzés fő témakörei: anti-diszkrimináció, egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elősegítésének elmélete és gyakorlata; a civil szervezetek szerepe a diszkrimináció elleni küzdelemben; a gyakorlatban alkalmazható szakmai készségek fejlesztése; a kapcsolódó „pályázati alap“-ban benyújtható anti-diszkriminációs projekt tervek kidolgozása.

Az Alapítvány fő tevékenységei a program során a következők voltak: projekt előkészítése, képzési program kidolgozása, a képzés országos hatókörű meghirdetése, résztvevők kiválasztása, igényfelmérés a kiválasztott résztvevők körében, képzés megszervezése, megvalósítása, a projekt honlapjának elkészítése és működtetése, „Antidiszkriminációs kézikönyv” szakmai anyagának elektronikus és nyomdai verziójának elkészítése.


„Projektmenedzsment, pályázatírás és partnerségépítés a fogyatékossággal élő emberek munkaerő-piaci (re)integrációja érdekében” című, HEFOP-2.2.1.-P.-2004-10-0014/4.0 azonosító számú projekt, melyben az Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány konzorciális partnere. (2006-2008)

A program célja: A projekt hosszú távú célja a fogyatékos emberek társadalmi befogadásának elősegítése, a munkaerő-piaci esélyek növelésével. A projekt során 30 civil szervezet képviselőinek felkészítése zajlik, hogy képesek legyenek hatékonyan segíteni a fogyatékos emberek munkaerő-piaci reintegrációját Budapesten, Somogy és Nógrád megyében.

A felkészítés keretében összesen 14 képzési nap megvalósítása történik a következő négy témakörben: partnerség-építés, együttműködés-fejlesztés és mediáció, pályázatírás és projektmenedzsment, illetve munkaerő-piaci ismeretek. Megvalósítás ideje: 2006. február 1. – 2008. január 31.


„HEFOP/1.3.1- 05/1 „Nőkkel a Nőkért” foglalkoztatás a VIII. kerületben” (2006-2008)

A projekt hozzá kívánt járulni – a középtávú kerületfejlesztési stratégiával összhangban – Budapest VIII. kerülete gazdasági, társadalmi helyzetének erősödéséhez, az ott élő hátrányos helyzetű munkanélküli nők munkaerőpiacra történő (re)integrációjával, életminőségük javításával, képzésekkel, közösség formálással és új foglakoztatási formák biztosításával jelen modell kísérlet segítségével. A projekt során 15 fő (többségében roma, alacsony iskolázottságú) Gyesről, Gyedről illetve 40 év feletti, munkaerőpiacra visszatérni kívánó munkanélküli nő képzése történik. Megvalósítás ideje: 2006. június – 2008. április


„Nagykanizsai Oktatási, Felnőttképzési és Tanácsadó Esélyegyenlőtlenségi Központ (OFTEK) létrehozása, működtetése” című megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a helyi és regionális munkaerő-piaci folyamatok felmérése, elemzése (2006. december – 2007. április)


2006 március 31-én zártuk sikerrel a HEFOP 2.2. intézkedés támogatásával megvalósított „Konfliktuskezelési képzés és kooperatív tervezés a szociális igazgatásban dolgozó szakemberek részére” című projektünket (2005-2006), melynek keretében kidolgoztuk egy, a fogyatékossággal élő emberekre irányuló speciális ügyfél-kommunikációt támogató képzési módszertanát, 19 szociális igazgatási mintahely közel 300 szakembere elvégezte a képzést.


„Egy kútra járunk” című, HEFOP-2.2.1.-P.-2004-07-0026/4.0 azonosító számú projekt (2005-2006), melyben alapítványunk a Nap Klub Alapítvány konzorciumi partnere volt.

A program célja: Hálózatépítés és partnerség kialakítás a VIII. kerületben a szociális ellátásban és gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára, hogy a kerületben működő, önkormányzati és civil intézmények megismerjék egymás munkáját, problémáit. Alapítványunk két tréninget valósított meg a programban, melynek révén mód nyílt a lehetőségek jobb összehangolására, az erőforrások gazdaságosabb felhasználására annak érdekében, hogy a munkanélküliek részvétele megnőjön a foglalkoztatásban. Megvalósítás ideje: 2005. április 1. – 2006. június 1.


OFA „Roma Munkaerő-piaci Szolgáltató Hálózat” program mentorainak képzése (2006)

A Hálózat célja a roma népesség munkaerő-piaci versenyképességének javítása, társadalmi befogadásának segítése, új munkahelyek létrehozásával, reagálva a helyi szinten megjelenő szükségletekre, a munkaerő-piaci szolgáltatások területén.

A következő képzési modulokat biztosítottuk a mentoroknak:

A képzés lebonyolítása 2006. január – február között történt.


„A cigány lakosság szociális és foglalkoztatási helyzete Dél-Zalában” című, a Gandhi program keretében megvalósított célcsoport-kutatás a Zala Megyei Cigányok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete számára. (ROP-3.2.2-2004-09-0004/32) (2005. november – 2006. március.)


A „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” című Phare HU 2002/000-315.01.04 és 2003/004-347.05.03 programok külső értékelésének vezetése 2004. decembere illetve 2006. novembere között – a Hydea Tanácsadó Kft alvállalkozójaként. Az értékelés statisztikai és kvalitatív elemzési blokkokat tartalmazott. Az értékelő munka zárásaként összefoglaló tanulmány megírására került sor.


„Mediátor képzés roma közösségi házak és információs központok munkatársai számára” Phare program HU0101-01/5:

A program keretében szerte az országban működő roma közösségi házak által jelölt 38 mediátor (közösségfejlesztő) képzése történt. A 300 órás képzés egy elméleti részből (szociális intézmény hálózat, konfliktuskezelés, érdekképviselet, kommunikáció, számítógépes alapismeretek, közösségépítés, pályázat írás), illetve terepmunkából állt.


„Romológiai, cigány nyelvi és konfliktuskezelési képzés a Pest Megyei Rendőr – Főkapitányság munkatársai számára” Phare HU0101-01/2.2 Program:

Romológiai, cigány nyelvi és konfliktuskezelési képzés mintegy 240 rendőr számára. A program fő célja a romák és a rendőrök közti konfliktusok csökkentése, a romákkal szembeni előítéletes viselkedés visszaszorítása volt. A képzés három fő részből állt: cigány nyelvoktatás, roma népismereti előadások, konfliktuskezelési készségfejlesztő tréningek. A képzésekkel párhuzamosan tapasztalatátadó workshopok kerültek megvalósításra.