Mediáció (közvetítés)

Egymással vitában álló felek helyzete konfliktushelyzetként értelmezhető. Megfelelő keretek között tartva ezek a konfliktushelyzetek előmozdítói lehetnek egy-egy probléma megoldásának.
A konfliktusok azonban eljuthatnak olyan fázisba, amikor a vitás felek már nem hajlandók vagy nem képesek közvetlen tárgyalás útján megállapodni. Ilyenkor kerülhet sor külső segítő, közvetítő (mediátor) bevonására.

A mediáció során a független közvetítő segíti a vitás feleket abban, hogy:

  1. vitás ügyüket, konfliktusaikat tárgyalásos úton próbálják rendezni
  2. e tárgyalások során mindkét fél számára elfogadható, tartós megállapodás szülessen

A mediációs eljárás során a mediátor nem hoz döntéseket a résztvevők helyett, hanem segíti őket olyan helyzetbe kerülni, amelyben a felek maguk köthetnek megállapodásokat.

Mediátor közreműködésére mindig csak a vitás felek kívánsága, illetve beleegyezése alapján kerülhet sor.