Team-építés

Egy szervezet működése során nagy hangsúly van a team-munkán, a munkatársak bevonásán, emberi igényeiknek, jellemzőiknek a figyelembevételén, a munkatársak hatékony együttműködésén.

Ennek a nyilvánvaló oka az, hogy az egyes emberek motivációinak, képességeinek a figyelembevételével, a megfelelő, egyénre szabott feladatok kiválasztásával a szervezet teljesítménye jelentősen javulhat.

A team olyan csoport, amelyben az egyéneknek közös céljuk van, és az egyes tagok céljai és szakértelme illeszkedik a többiekéhez. Fontos tehát a közös feladat és az egymáshoz illeszkedő hozzájárulások a feladat teljesítéséhez.

Egy csoport teammé válása komoly befektetést igényel a benne résztvevő egyénektől és a team egészétől is.