„EGYÜTT A MUNKAVÁLLALÁSÉRT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN”

MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁSOK RÉVÉN KAPNAK SEGÍTSÉGET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÁLLÁSKERESŐK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

A GINOP 5.1.5-16-2018-00030 kódszámú, „Együtt a munkavállalásért Győr-Moson-Sopron megyében” című projekt keretében széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a munkaerőpiacról tartósan távol lévő álláskereső, illetve inaktív személyek annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába. A program a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatallal együttműködésben valósul meg.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 89,8 millió forintos uniós támogatás segítségével valósul meg a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete, és a Karrier Szakmai Diáksegítő Egyesület kettős konzorciuma által. A konzorcium tagjai a hozzájuk irányított álláskereső személyek és az általuk feltárt inaktív személyek számára, lakóhelyükhöz közel biztosítanak a munkaerőpiaci visszalépésre felkészítő szolgáltatásokat. A projektbe közel 1199 fő bevonását tervezik 2020. december 31-ig.

Az érintett személyek a megye minden járásában hozzáférhetnek a szolgáltatásokhoz, annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci visszatérésüket minél hatékonyabban segíthessék elő a szolgáltató szervezetek.
Minden programrésztvevő részére egyéni fejlesztési terv készül, amely meghatározza a munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges szolgáltatások körét, amelyek az alábbiak lehetnek: egyéni munkatanácsadás, pszichológiai tanácsadás, szociális információnyújtás, személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés, munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás, munkaerő-piaci mentori szolgáltatás, motivációs csoportos foglalkozás, pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás, egyéni álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás, álláskeresési technikák oktatása. A GINOP 5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása elnevezésű program célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások révén, tekintettel arra, hogy a Kormány célul tűzte ki a Partnerségi Megállapodásban a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított munkaerőpiaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését.

További tájékoztatás a projekt szakmai vezetőjétől Tankovics Vivientől, a tankovics.vivien@ujkarrier.hu e-mail címen, vagy a +36 30 611-9643 telefonszámon kérhető.