Főbb projektjeink az elmúlt 6 évben

Az „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” című VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódóan érzékenyítő kampány szervezése, lebonyolítása a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzattal együttműködve. 
A projekt fő elemei: módszertani leírás készítés, közösségi média kaptány, illetve érzékenyítő programok, események, workshopok szervezése.

Megvalósítás: 2023. április 27. – 2023. szeptember 15.

Megbízó: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

 

Konszenzus logo másolata (2)

Munkaerőpiac kihívásaihoz igazodó, képzési és munkaerőt fejlesztő támogatási program előkészítéséhez kutatási program indítása a hazai munkáltatók körében.
Megvalósítás ideje: 2023. március 6 – 2023. augusztus 31.

Megbízó: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Konszenzus logo másolata (2)

A munkahelyi rehabilitációval kapcsolatos tematikus tudástár kialakítása az Európai Unió támogatásával, az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, ,,Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű projekt keretében valósult meg.
A tudástárban megjelenített témakörök:
• A megváltozott munkaképességű személyek, a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszere
• A megváltozott munkaképességű személyek helyzete Magyarországon és Európában
• A megváltozott munkaképességű személyek integrációjának keretei és lehetőségei
• A megváltozott munkaképességű személyek fejlesztése és felkészítése az álláskeresésre, az elhelyezkedésre és a munkahelymegtartására (a megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedéseinek lehetőségei, korlátai és veszélyei)
• A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó HR megoldásig (a toborzástól a foglalkoztatáson át a megtartásig)
• A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó ösztönző eszközök (munkavállalói és munkáltatói oldalról)
• A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó jó gyakorlatok
• A megváltozott munkaképességgel és a foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos törvények, rendeletek összegyűjtése és tematikus, kereshető formában történő feldolgozása.
• A megváltozott munkaképességű személyekkel, és/vagy foglakozási rehabilitációval foglalkozó szervezetek főbb jellemzőinek összegyűjtése (alapadatok, szűkebb szakterületek, tevékenységek, megvalósított programok).

Megvalósítás ideje: 2022. december 16. – 2023. április 25.

Megbízó: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

 

Konszenzus logo másolata (2)

„A reziliencia erősítésének, a coping technikák fejlesztésének és a rekreáció biztosításának jelentősége a segítő munkában, különösen a válsághelyzetek kezelése során” című 24 órás képzés megvalósítása az EFOP 3.8.2-16-2016-0001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 1500 fő szociális területen dolgozó szakember számára (konzorciumban).
A projekt a „Szolgáltatási keretmegállapodás szociális szakértői feladatok ellátására a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott, az Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program kedvezményezetti körbe tartozó Ajánlatkérők számára” tárgyú keretmegállapodás keretében valósult meg.

Megvalósítás ideje: 2022. szeptember 6. – 2022. november 30.

Megbízó: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

 

Konszenzus logo másolata (2)

„A reziliencia erősítésének, a coping technikák fejlesztésének és a rekreáció biztosításának jelentősége a segítő munkában, különösen a válsághelyzetek kezelése során” című 24 órás képzés megvalósítása az EFOP 3.8.2-16-2016-0001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 2000 fő szociális területen dolgozó szakember számára (konzorciumban).
A projekt a „Szolgáltatási keretmegállapodás szociális szakértői feladatok ellátására a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott, az Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program kedvezményezetti körbe tartozó Ajánlatkérők számára” tárgyú keretmegállapodás keretében valósult meg.

Megvalósítás ideje: 2022. március 16. – 2022. június 15.

Megbízó: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

 

Konszenzus logo másolata (2)

Részvétel a Personal Brand Development For All (Énmárkát mindenkinek) című, 2020-1-UK01-KA204-078896 azonosítószámú nemzetközi projekt megvalósításában, az Erasmus+ program keretében.

Megvalósítás ideje: 2020. december 1. – 2022. november 30.

Konzorciumvezető: CIVIC COMPUTING LIMITED, Edinburgh, Scotland

 

Konszenzus logo másolata (2)

Az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projekt keretében kezdő, középhaladó és haladó szintű, 30 órás pedagógus-továbbképzések szervezése és lebonyolítása (konzorciumban). 

Megvalósítás ideje: 2020. szeptember 3. – 2021. június 24.

Megbízó: Klebelsberg Központ

 

Konszenzus logo másolata (2)

„Legyen más a szenvedélyed! 2 – prevenciós program Veszprém megyében EFOP-1.8.9-17-2017-00014” című projekt keretében megvalósítandó feladatok ellátása:
1.  drog–prevenció, lelki és mentálhigiénés felkészítés, tréning
2.  szociális készségek fejlesztése képzés
3.  nemet mondás tudománya tréning

Megvalósítás ideje: 2020. május 1 – június 30.

Megbízó: Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

 

Konszenzus logo másolata (2)

Az EFOP 3.8.2-16-2016-0001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 30, 40 és 50 órás szociális területen minősített továbbképzés megvalósítása, összesen 1700 fő számára Baranya, Somogy és Tolna megyében

Megvalósítás ideje: 2020. március 2. – 2020. szeptember 26.

Megbízó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és TwinNet Számítástechnikai és Oktatási Kft.

Konszenzus logo másolata (2)

AZ EFOP-1.8.9-17-2017-00008 – „Tedd jobbá az életed, élj egészségesen! – A droghasználat kialakulásának megelőzését célzó programok megvalósítása a Nógrád megyei gyermekvédelmi szakellátásban” című projekt keretében képzési feladatok ellátása:
1.  életvezetési ismeretek elsajátítása képzéshez mentorok felkészítése
2.  szociális készségek fejlesztése képzés

Megvalósítás ideje: 2020. március

Megbízó: Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

 

Konszenzus logo másolata (2)

KÖFOP-2.1.4 – VEKOP-16-2016-00001 kódszámú „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt II.”
Külügyi belső képzési és továbbképzési rendszer megújítása című alprojekt keretében külügyi és külgazdasági belső képzési és oktatási rendszerben közreműködő oktatók, képzők, képzéstámogatók és –szervezők oktatás-módszertani felkészítése.

Megvalósítás ideje: 2019. május 6 – november 15.

Megbízó: Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

Konszenzus logo másolata (2)

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00101 számú „Nyírségi Nő-Köz-Pont létrehozása és működtetése” című projekt megvalósítása, ennek keretében „képzési szolgáltatás nyújtása a célcsoport (500 fő) számára” tárgyú képzés szervezése, lebonyolítása.
90 fő számára végzettséget biztosító OKJ-s, vagy iskolarendszerű képzés biztosítására – gyakorló ápoló (60fő) és szociális gondozó és ápoló (30 fő)
Egyéb képzések lebonyolítása 410 fő számára:
– Álláskeresési technikák képzés (30 óra)
– Hatékony időgazdálkodás tréning (30 óra)
– Konfliktuskezelési tréning (30 óra)
– Munkaerő-piaci ismeretek képzés (30 óra)
– Tanulástechnikai tréning (30 óra)

Megvalósítás ideje: 2019. február 10 – 2021. január 31.

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület

Konszenzus logo másolata (2)

Az EFOP 3.8.2-16-2016-0001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 30, 40 és 50 órás szociális területen minősített továbbképzés megvalósítása, összesen 3300 fő számára.

Megvalósítás ideje: 2018. november 1 – 2019. december 30.

Megbízó: SZGYF és TwinNet Számítástechnikai és Oktatási Kft.

 

Konszenzus logo másolata (2)

KÖFOP-2.3.4.- VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” című projekt keretében Hatásvizsgálati felmérés készítéséhez kapcsolódóan tanulmányrészek elkészítése, 10db intézkedés hatásvizsgálatának elkészítése.

Megvalósítás ideje: 2018. augusztus 15 – szeptember 10.

Megbízó: Tenderix Kft.

 

Konszenzus logo másolata (2)

Az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt megvalósításához szükséges „Szervezetfejlesztési program” tárgyában szervezeti átvilágítás, diagnózis, bemeneti, kimeneti klímavizsgálat, szervezeti kohéziós tréning, szervezetfejlesztési terv kidolgozása, megvalósításának értékelése, kommunikációs tréning megvalósítása, esetmegbeszélés, coahing, szupervízió, záró beszámoló megvalósítása.

Megvalósítás ideje: 2018. június 20 – 2019. január 30.

Megbízó: Pénzügyminisztérium

 

Konszenzus logo másolata (2)

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00057 azonosítószámú Transznacionális együttműködés az ifjúsági szakemberek és szervezetek körében című projekt keretében
– Szakmai műhelymunkák
– Tanulmányút szervezése és megvalósítása
– Terepmunkák szervezési és lebonyolítási költsége
– Disszeminációs rendezvény és tréning

Megvalósítás ideje: 2018. május 1 – 2019. december 31.

Megbízó: HÁRFA Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány

 

Konszenzus logo másolata (2)

A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 kiemelt projekt keretében megvalósuló „Határ menti munkaerő-piaci kutatások és tanulmányok készítése” című kutatási tevékenység megvalósítása és a kutatás eredményeit összegző tanulmány elkészítése Magyarország, Szerbia és Ukrajna közös határ menti térségéinek munkaerő-piaci helyzetéről és munkaerő-piaci mobilitásáról.

Megvalósítás ideje: 2018. április 10 – 2019. április 10.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Konszenzus logo másolata (2)

A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 kiemelt projekt keretében megvalósuló „határ menti munkaerő-piaci kutatások és tanulmányok készítése” című kutatási tevékenység megvalósítása és a kutatás eredményeit összegző tanulmány elkészítése Magyarország, Románia, Szlovákia, Ausztria, Horvátország és Szlovénia közös határ menti térségéinek munkaerő-piaci helyzetéről és munkaerő-piaci mobilitásáról.

Megvalósítás ideje: 2017. június 16 – 2018. június 16.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Konszenzus logo másolata (2)

A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretében „Új típusú ügyfélkezelés tárgyú belső továbbképzés szervezése, országos szintű lebonyolítása összesen 234 fő számára.

Megvalósítás ideje: 2017. október 30. – 2017. december 1.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. közreműködésével

 

Konszenzus logo másolata (2)

A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú, „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt keretében IKER 1 “Első lépések a digitális világba” és IKER 2 “Önállóan használom az informatikai eszközömet” képzések megvalósítása 2017. májustól folyamatosan.
2020. május 31-ig 146 db befejezett IKER 1 és 130 db befejezett IKER 2 képzésen eddig 2040, illetve 1885 fő vett részt.

Megvalósítás ideje: 2017. május – 2021. augusztus  

Megbízó: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

 

Konszenzus logo másolata (2)

Az Idősügyi Infokommunikációs program kertében 89 települési központ Önkormányzata által kijelölt infokommunikációs koordinátorok szakmai képzése, felkészítése a programban dolgozó 1050 fő közfoglalkoztatott helyi szintű szakmai támogatására, a helyi felkészítések lebonyolítása országosan.

Megbízó: Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.

Megvalósítás ideje: 2017. június- július

 

Konszenzus logo másolata (2)

Az EFOP 3.8.2-16-2016-0001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt keretében kilenc darab 40 órás továbbképzés lebonyolítása a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendeletben meghatározott ellátotti területekhez kapcsolódóan, összesen 207 fő részvételével.

Megbízó: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Megvalósítás ideje: 2017. március- május

 

Konszenzus logo másolata (2)

„A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat partnereinek véleményfeltárása” tárgyában a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra ” kiemelt projekt keretében megalapozó kutatás lebonyolítása és tanulmány készítése.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium

Megvalósítás ideje: 2017. február- június

 

Konszenzus logo másolata (2)

„Álláskeresők, munkavállalók véleményfeltárása” tárgyában a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretében megalapozó kutatás lebonyolítása és tanulmány készítése.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium

Megvalósítás ideje: 2017. február- június