Főbb projektjeink az elmúlt 6 évben

Részvétel a Personal Brand Development For All (Énmárkát mindenkinek) című, 2020-1-UK01-KA204-078896 azonosítószámú nemzetközi projekt megvalósításában, az Erasmus+ program keretében.

Megvalósítás ideje: 2020. december 1. – 2022. november 30.

Konzorciumvezető: CIVIC COMPUTING LIMITED, Edinburgh, Scotland

Projekttámogatás összege: 27.000.- EUR

Konszenzus logo másolata (2)

„A reziliencia erősítésének, a coping technikák fejlesztésének és a rekreáció biztosításának jelentősége a segítő munkában, különösen a válsághelyzetek kezelése során” című 24 órás képzés megvalósítása az EFOP 3.8.2-16-2016-0001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 1500 fő szociális területen dolgozó szakember számára (konzorciumban) A projekt a „Szolgáltatási keretmegállapodás szociális szakértői feladatok ellátására a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott, az Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program kedvezményezetti körbe tartozó Ajánlatkérők számára” tárgyú keretmegállapodás keretében valósült meg

Megvalósítás ideje: 2022. szeptember 6. – 2020. november 30.

Megbízó: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Szolgáltatás ellenértéke: 143.640.000.000.- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

„A reziliencia erősítésének, a coping technikák fejlesztésének és a rekreáció biztosításának jelentősége a segítő munkában, különösen a válsághelyzetek kezelése során” című 24 órás képzés megvalósítása az EFOP 3.8.2-16-2016-0001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 2000 fő szociális területen dolgozó szakember számára (konzorciumban) A projekt a „Szolgáltatási keretmegállapodás szociális szakértői feladatok ellátására a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott, az Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program kedvezményezetti körbe tartozó Ajánlatkérők számára” tárgyú keretmegállapodás keretében valósült meg

Megvalósítás ideje: 2022. március 16. – 2022. június 15.

Megbízó: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Szolgáltatás ellenértéke: 184.386.000.- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

Az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projekt keretében kezdő, középhaladó és haladó szintű, 30 órás pedagógus-továbbképzések szervezése és lebonyolítása (konzorciumban). 

Megvalósítás ideje: 2020. szeptember 3. – 2021. június 24.

Megbízó: Klebelsberg Központ

Szolgáltatás ellenértéke: 147.370.500.- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

Az EFOP 3.8.2-16-2016-0001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 30, 40 és 50 órás szociális területen minősített továbbképzés megvalósítása, összesen 1700 fő számára Baranya, Somogy és Tolna megyében

Megvalósítás ideje: 2020. március 2. – 2020. szeptember 26.

Megbízó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és TwinNet Számítástechnikai és Oktatási Kft.

Szolgáltatás ellenértéke: 72.000.000.- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

„Legyen más a szenvedélyed! 2 – prevenciós program Veszprém megyében EFOP-1.8.9-17-2017-00014” című projekt keretében megvalósítandó feladatok ellátása
1.  drog–prevenció, lelki és mentálhigiénés felkészítés, tréning
2.  szociális készségek fejlesztése képzés
3.  nemet mondás tudománya tréning

Megvalósítás ideje: 2020. május 1 – június 30.

Megbízó: Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Szolgáltatás ellenértéke: 6.004.400.- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

AZ EFOP-1.8.9-17-2017-00008 – „Tedd jobbá az életed, élj egészségesen! – A droghasználat kialakulásának megelőzését célzó programok megvalósítása a Nógrád megyei gyermekvédelmi szakellátásban” című projekt keretében képzési feladatok ellátása:
1.  életvezetési ismeretek elsajátítása képzéshez mentorok felkészítése
2.  szociális készségek fejlesztése képzés

Megvalósítás ideje: 2020. március

Megbízó: Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Szolgáltatás ellenértéke: 4.600.000.- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

KÖFOP-2.1.4 – VEKOP-16-2016-00001 kódszámú „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt II.” Külügyi belső képzési és továbbképzési rendszer megújítása című alprojekt keretében külügyi és külgazdasági belső képzési és oktatási rendszerben közreműködő oktatók, képzők, képzéstámogatók és –szervezők oktatás-módszertani felkészítése.

Megvalósítás ideje: 2019. május 6 – november 15.

Megbízó: Külgazdasági és Külügyminisztérium

Szolgáltatás ellenértéke: 5.300.000,-Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00101 számú „Nyírségi Nő-Köz-Pont létrehozása és működtetése” című projekt megvalósítása, ennek keretében „képzési szolgáltatás nyújtása a célcsoport (500 fő) számára” tárgyú képzés szervezése, lebonyolítása.
90 fő számára végzettséget biztosító OKJ-s, vagy iskolarendszerű képzés biztosítására – gyakorló ápoló (60fő) és szociális gondozó és ápoló (30 fő)
Egyéb képzések lebonyolítása 410 fő számára:
Álláskeresési technikák képzés (30 óra)
Hatékony időgazdálkodás tréning (30 óra)
Konfliktuskezelési tréning (30 óra)
Munkaerő-piaci ismeretek képzés (30 óra)
Tanulástechnikai tréning (30 óra)

Megvalósítás ideje: 2019. február 10 – 2021. január 31.

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület

Szolgáltatás ellenértéke:
gyakorló ápoló és szociális gondozó ápoló (90 fő)  31.275.000,-Ft
egyéb képzések (410 fő)  49.200.000,-Ft

Konszenzus logo másolata (2)

Az EFOP 3.8.2-16-2016-0001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 30, 40 és 50 órás szociális területen minősített továbbképzés megvalósítása, összesen 3300 fő számára

Megvalósítás ideje: 2018. november 1 – 2019. december 30.

Megbízó: SZGYF és TwinNet Számítástechnikai és Oktatási Kft.

Szolgáltatás ellenértéke: 170.000.000.- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

KÖFOP-2.3.4.- VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” című projekt keretében Hatásvizsgálati felmérés készítéséhez kapcsolódóan tanulmányrészek elkészítése, 10db intézkedés hatásvizsgálatának elkészítése.

Megvalósítás ideje: 2018. augusztus 15 – szeptember 10.

Megbízó: Tenderix Kft.

Szolgáltatás ellenértéke: 1.800.000,-Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

Az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt megvalósításához szükséges „Szervezetfejlesztési program” tárgyában szervezeti átvilágítás, diagnózis, bemeneti, kimeneti klímavizsgálat, szervezeti kohéziós tréning, szervezetfejlesztési terv kidolgozása, megvalósításának értékelése, kommunikációs tréning megvalósítása, esetmegbeszélés, coahing, szupervízió, záró beszámoló megvalósítása.

Megvalósítás ideje: 2018. június 20 – 2019. január 30.

Megbízó: Pénzügyminisztérium

Szolgáltatás ellenértéke: 7.200.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00057 azonosítószámú Transznacionális együttműködés az ifjúsági szakemberek és szervezetek körében című projekt keretében
– Szakmai műhelymunkák
– Tanulmányút szervezése és megvalósítása
– Terepmunkák szervezési és lebonyolítási költsége
– Disszeminációs rendezvény és tréning

Megvalósítás ideje: 2018. május 1 – 2019. december 31.

Megbízó: HÁRFA Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány

Szolgáltatás ellenértéke: 13.495.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 kiemelt projekt keretében megvalósuló „Határ menti munkaerő-piaci kutatások és tanulmányok készítése” című kutatási tevékenység megvalósítása és a kutatás eredményeit összegző tanulmány elkészítése Magyarország, Szerbia és Ukrajna közös határ menti térségéinek munkaerő-piaci helyzetéről és munkaerő-piaci mobilitásáról.

Megvalósítás ideje: 2018. április 10 – 2019. április 10.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium

Szolgáltatás ellenértéke: 12.880.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 kiemelt projekt keretében megvalósuló „határ menti munkaerő-piaci kutatások és tanulmányok készítése” című kutatási tevékenység megvalósítása és a kutatás eredményeit összegző tanulmány elkészítése Magyarország, Románia, Szlovákia, Ausztria, Horvátország és Szlovénia közös határ menti térségéinek munkaerő-piaci helyzetéről és munkaerő-piaci mobilitásáról.

Megvalósítás ideje: 2017. június 16 – 2018. június 16.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium

Szolgáltatás ellenértéke: 18.600.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretében „Új típusú ügyfélkezelés tárgyú belső továbbképzés szervezése, országos szintű lebonyolítása összesen 234 fő számára.

Megvalósítás ideje: 2017. október 30. – 2017. december 1.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. közreműködésével

Szolgáltatás ellenértéke: 5.140.000.- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú, „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt keretében IKER 1 “Első lépések a digitális világba” és IKER 2 “Önállóan használom az informatikai eszközömet” képzések megvalósítása 2017. májustól folyamatosan.
2020. május 31-ig 146 db befejezett IKER 1 és 130 db befejezett IKER 2 képzésen eddig 2040, illetve 1885 fő vett részt.

Megbízó: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Szolgáltatás ellenértéke: 137.375.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

Az Idősügyi Infokommunikációs program kertében 89 települési központ Önkormányzata által kijelölt infokommunikációs koordinátorok szakmai képzése, felkészítése a programban dolgozó 1050 fő közfoglalkoztatott helyi szintű szakmai támogatására, a helyi felkészítések lebonyolítása országosan.

Megbízó: Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.

Megvalósítás ideje: 2017. június- július

Szolgáltatás ellenértéke: 6.290.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

Az EFOP 3.8.2-16-2016-0001 azonosítószámú „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című kiemelt projekt keretében kilenc darab 40 órás továbbképzés lebonyolítása a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendeletben meghatározott ellátotti területekhez kapcsolódóan, összesen 207 fő részvételével.

Megbízó: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Megvalósítás ideje: 2017. március- május

Szolgáltatás ellenértéke: 17.388.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

„A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat partnereinek véleményfeltárása” tárgyában a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra ” kiemelt projekt keretében megalapozó kutatás lebonyolítása és tanulmány készítése.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium

Megvalósítás ideje: 2017. február- június

Szolgáltatás ellenértéke: 7.180.000,- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

„Álláskeresők, munkavállalók véleményfeltárása” tárgyában a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretében megalapozó kutatás lebonyolítása és tanulmány készítése.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium

Megvalósítás ideje: 2017. február- június

Szolgáltatás ellenértéke: 7.200.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

„Külföldről hazatérő magyar munkavállalók esélyei a hazai munkaerőpiacon (push-pull faktorok), különös tekintettel a Brexit hatására; Ajánlások a hazatérők re-integrációjával, közvetíthetőségével, foglalkoztatási lehetőségeivel, felmerülő nehézségeivel kapcsolatban” tárgyú kutatás lebonyolítása és tanulmány készítése.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium

Megvalósítás ideje: 2016. december

Szolgáltatás ellenértéke: 4.466.000,- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése az EFOP-2.2.7-16 számú „Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” tárgyú projekt keretében.

Megbízó: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)

Megvalósítás ideje: 2016. október – 2016. december

Szolgáltatás ellenértéke: 4.466.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

„Gender mainstreaming tréningek” lebonyolítása az egész ország területén összesen 462 fő részére, 50 képzés keretében.
•  20 db központi szerv részére elvégzett Nemi egyenlőség tréning (3 óra)
•  30 db helyi szervek részére elvégzett tréning:
    – 15 db nemi egyenlőség tréning (3 óra)
    – 15 db gender mainstreaming tréning (3 óra)

Megbízó: Belügyminisztérium, Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, HU11-0006-PP3-2013 azonosítószámú Norvég projekt keretében

Megvalósítás ideje: 2016. augusztus – 2016. december

Szolgáltatás ellenértéke: 17.400.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

Szervezetfejlesztő workshop, valamint coaching, személyes tanácsadási szolgáltatás nyújtása a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerő-közvetítési és Koordinációs Főosztálya számára.
•  30 órás szervezetfejlesztő workshopok szervezése és megtartása, 2 db, egyenként 14 fős csoport részére (összesen:28 fő)
•  Coaching, személyes segítő tanácsadási szolgáltatás nyújtása a Főosztály két vezető munkatársa számára, 10 hétig 1,5 óra/fő/hét időkeretben, azaz 15 óra/fő

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium, az „EURES-T Pannonia Cross Border Partnership’s Activity Plan for 2016” projekt keretében

Megvalósítás ideje: 2016. augusztus – 2016. október

Szolgáltatás ellenértéke: 4.900.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

A „Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére” című kiemelt projekt keretében kimeneti kompetenciák önértékelésen alapuló mérésének elemzésén alapuló szakmai tanulmány elkészítése, önértékelő kérdőív kidolgozása, kompetencia – felmérés lebonyolítása.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium „TÁMOP-2.2.7.B-3-13/1-2014-0001”

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. november

Szolgáltatás ellenértéke: 19.500.000,- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

Tréningek lebonyolítása a „Roma hálózatszervezés a Nyugat-Dunántúli régióban” című programban.
A projekt keretében megyénként 80 órás tréningek lebonyolítására került sor Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyében. Képzési modulok: kommunikációs képzés 30 óra, civil jogi és pénzügyi ismeretek 30 óra, forrásteremtés, forrásszervezési technikák: 20 óra

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, NCTA-2014-8425-C

Megvalósítás ideje: 2015. február – 2015. október

Szolgáltatás ellenértéke: 2.040.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

„A szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című kiemelt projekt keretében 10 napos kompetencia-fejlesztést szolgáló képzés megtartása.

Megbízó: A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. október

Szolgáltatás ellenértéke: 3.000.000,- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

A „Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére” c. kiemelt projekt keretében „A duális szakképzési programok elfogadásáról, ismeretéről, szóló kutatáson alapuló szakmai tanulmány elkészítése”.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium, TÁMOP-2.2.7-B-3-12/1-2014-0001

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. október

Szolgáltatás ellenértéke: 23.600.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

Foglalkozás (szakma) bemutató filmek (130 db) és mappák (130 db) validálása „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt keretében.

Megbízó: A Nemzetgazdasági Minisztérium, TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. október

Szolgáltatás ellenértéke: 7.800.000,- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

Az „Újra tanulok” című kiemelt projekt keretében csapatépítő tréning megtartása a projekt-team tagjai számára.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium, TÁMOP-2.1.6-12-1/2012-0001

Megvalósítás ideje: 2015. június – 2015. október

Szolgáltatás ellenértéke:  1.400.000,- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

„A szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című kiemelt projekt keretében szervezetfejlesztő tréningek lebonyolítása 12 fő részére.

Megbízó: MEREK, TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2013. november – 2015. október

Szolgáltatás ellenértéke:  1.879.600,- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

„A szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című kiemelt projekt keretében tanulmányok elkészítése az alábbi témakörökben:
•  A szociális területen megjelenő régi és új típusú szükségletekre adható támogató technológiák feltérképezése, intézményi elemzése
•  A mozgásban akadályozott emberek életvitelt támogató eszközeinek lehetséges szolgáltatásszervezési modelljét leíró elemzés:
    1.  nemzetközi körkép, megvalósítható alternatívák
    2.  az életvitelt támogató eszközökkel kapcsolatos hazai helyzet leírása
    3.  a hazai szükségletek, források áttekintése
    4.  javaslatok a szolgáltatásszervezés átalakítására

Megbízó: MEREK, TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2015. június – 2015. július

Szolgáltatás ellenértéke: 3.700.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

„A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 3692 fő kompetenciafejlesztő képzése. A 281 csoportban lebonyolított képzés során pályaorientációs résztevékenységeket is végző szakemberek (szociális szakemberek, pedagógusok, munkaerő-piaci tanácsadók, stb.) részére tartottunk képzéseket, amelyek révén életpálya-tanácsadási tevékenységeiket szélesebb ismeretekre alapozva, hatékonyabban tudják ellátni.

Megbízó: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2014. január – 2015. május

Szolgáltatás ellenértéke: 110.390.800,- Ft

Konszenzus logo másolata (2)

„A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása” tárgyú kiemelt projekt keretében képzések megszervezése, megtartása, lebonyolítása, valamint tudásmegosztás a projekt munkatársai számára.

Megbízó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP-5.2.6-13-1/2014-0001

Megvalósítás ideje: 2015. március 16. – 2015. május 15.

Szolgáltatás ellenértéke: 11.265.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

„A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.” című kiemelt projekt „2. Versenyképesség növelését megalapozó kutatások” című alprojektje keretében az aktív- és passzív munkaerő-piaci eszközök, valamint a közfoglalkoztatás hatásvizsgálata az alábbi területeken:
•  Aktív-és passzív munkaerő-piaci eszközök
•  Közfoglalkoztatás hatásvizsgálatával kapcsolatos kutatások

Megbízó: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2014. május 28. – 2015. április 30.

Szolgáltatás ellenértéke: 18.500.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)

A „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című kiemelt projekt Humán Monitoring Rendszerének korszerűsítésével kapcsolatos adatbázis aktualizálási tevékenységek ellátása (adatgyűjtés, adatfeldolgozás és adattisztítás).

Megbízó: A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP-5.4.10-12-1/2012-0001

Megvalósítás ideje: 2014. november 12. – 2015. január 15.

Szolgáltatás ellenértéke: 20.500.000,- Ft 

Konszenzus logo másolata (2)