Rólunk

A 2002 óta működő alapítvány alapvető célkitűzése a társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak integrációját, felzárkózását segítő programok, projektek kidolgozása és megvalósítása, különös tekintettel a szociális, munkaerőpiaci és infokommunikációs területekre. További célunk a társadalmi alrendszerek, intézmények működése során megjelenő érdekkülönbségek, érdekellentétek feloldása, az ehhez szükséges konfliktus-kezelési és változás-menedzsment technikák, eljárások alkalmazása és széles körű elterjesztése.

Alapítványunk fő tevékenységi területei:

22 éve valósítunk meg felnőttképzési programokat különböző társadalmi csoportokhoz tartozó, eltérő munkaerőpiaci státuszú, illetve diverzifikált szakmaterületen dolgozó személyek számára. Képzéseinken részt vettek alacsony iskolai végzettséggel rendelkező munkanélküliek, szociális és köznevelési területen dolgozók, és vállalkozások munkatársai, vezetői egyaránt. Az elmúlt 5 évben a szervezetünk által képzésbe vont és tanúsítványt szerzett emberek száma meghaladta a tízezer főt.

Szervezetünk 2017 óta tagja az European Digital Learning Network ETS – DLEARN – non-profit egyesületnek. Az egyesületnek 16 országból összesen harmincegy e-learninggel, cyber biztonsággal, digitális tudás kutatásával foglalkozó tagszervezete van, A DLEARN hálózat célja, hogy megfeleljen a digitális átalakulás jelentette kihívásoknak a digitális készségek és a digitális tanulási lehetőségek tekintetében. (Az európaiak 47%-a nem rendelkezik megfelelő digitális képzettséggel, miközben közeljövőben a munkahelyek 90%-a bizonyos szintű digitális készségeket igényel majd.) A DLEARN intenzív hálózati együttműködésre építve erős lobbi tevékenységet fejt ki a az EU Bizottság illetékes főigazgatóságainál a helyi igények érvényesítése érdekében.

Felnőttképzési tevékenységünk mellett jelentős szerepet töltenek be a társadalomtudományi kutatások, melyek többsége a munkaerőpiac, illetve a vállalkozói szféra valamelyik szegmensének felmérésre, az adott terület fejlesztésével kapcsolatos javaslatok megfogalmazására irányul (határmenti munkaerőpiaci kutatások, munkaerőpiaci szereplők véleményfeltárása, külföldről hazatérő magyar munkavállalók esélyeinek felmérése, duális képzéssel kapcsolatos kutatások)

Szintén alaptevékenységeink közé tartozik a szervezetfejlesztés. Civil szervezetek és KKV-k számára végzünk akár teljes körű szervezeti, működési átvilágítást, fogalmazunk meg harmonikusabb, hatékonyabb működést biztosító javaslatokat.

Szervezetünk aktív nemzetközi projektek megvalósítása terén is. Az elmúlt években több Interreg és Erasmus+ projektben töltöttünk be partneri, illetve vezető partneri szerepet.

Szervezetünk nyilvántartott, engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmény.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005329

Engedély szám: E/2021/000142